För studenter på kursen Vetenskaplig metod (3 hp) kurskod 2BM024

Kursen ger fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder och forskningsetik, systematisk litteratursökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Dessa kunskaper förbereder studenten för det kommande egna examensarbetet. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndag 23 oktober. Kursavslut söndag 5 november.

Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

 

Schema - med reservation för ändringar

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Michael Wells

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
MW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-11-24