För studenter på kursen Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik (7,5 hp) kurskod 3OP013

Detta är en av de kurser som tillsammans ger dig behörigheten att använda diagnostiska ögondroppar. Kursen omfattar okulär neurofarmakologi, okulära preparat, okulära diagnostiska medikament, okulära reaktioner vid användning av preparat samt diagnostiska metoder.

Kursplan

Information

Denna kurs inleder magisterprogrammet i klinisk optometri.

Registrera dig på kurser i Ladok

För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på denna kurs inom angiven tid, se programwebbens information till nya studenter.

Registreringsperioden för inledande kurs skiljer sig från standard, som är en vecka innan kursstart, till två dagar efter kursstart. Du ser alltid aktuella datum i Ladok. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på programwebbens sida Programöversikt. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omtentor med senare studentkullar

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i de examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska göras till kursadministratören senast fyra veckor innan tentan.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till ansvarig kursadministratör.

Omexamination på kursversion 3OP011 - deadline HT25

Denna kurs gavs med kurskod 3OP011 sista gång med start HT23, och ersätts från och med HT24 av kursversionen med kurskod 3OP013. Sista tillfälle för omexamination enligt kursplan 3OP011 är HT25. För mer information om vad som gäller för dig som har rest på den utgående/ nedlagda kursen, se programwebbens sida Byte av utbildningsplan.

Länk till kursplan 3OP011

Kursutvärdering

Profile image

Petra Frehr Alstig

Kursansvarig lärare
Profile image

Elin Bergling

Kursansvarig lärare
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör
PF
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-17