För studenter på kursen Allmänmedicin (6 hp) kurskod 2TL057

Kursen kommer att ge er en översikt över allmänmedicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd med fokus på deras koppling till odontologiska tillstånd och vice versa. Kursen genomförs med omväxlande föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Kursplan

Välkomstinformation


För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering kan du läsa här.

Schema

Preliminärt schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Schema Allmänmedicin HT21

Schema Allmänmedicin HT22

Kursanalys och -värdering

Kontaktuppgifter

Erik Pettersson

Kursadministratör
SD
Innehållsgranskare:
Erik Pettersson
2023-06-02