För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Valbara kurser

Här hittar du information om arbetsterapeutprogrammets valbara kurser.

Valbara kurser inom programmet

Under sista terminen väljer studenterna bland valbara kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng. Valbara kurser i arbetsterapi syftar till bredare och djupare kunskaper inom ämnet. Valbara kurser i andra ämnen syftar till att komplettera den arbetsterapeutiska kompetensen och förbereda arbets­terapeuter för ökad samverkan i teamarbete.

Viktiga datum inför våren 2023

1 november: Anmälan på antagning.se öppnas 

11 november: Sista dag att anmäla sig till valbar kurs

Ca 18 november: Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se

Kursutbud valbara kurser

Du kan läsa den valbara programöverskridande kursen vid Karolinska Institutet (KI), vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. En del av de valbara programöverskridande kurserna vid Karolinska Institutet (KI) är förlagda terminens fem sista veckor. Andra ges vid tider som kvällstid, distans, utbyte eller över två terminer. Därtill finns vissa kurser som ges dagtid under andra delar av terminen.

Det är viktigt att du tidsmässigt ser över hur du kan koordinera dina studier under sista terminen utifrån vilka valbara kurser som du ansöker till. Du bör i första hand överväga om du orkar läsa flera kurser parallellt men också ta med i dina övervägningar att du får bidrag och lånar från CSN på basis av kursveckor. Det innebär bl.a att du inte har rätt till studiemedel under de veckor av en termin där du inte har någon kursregistrering. 

Kursutbud vid KI våren 2023

Valbar kurs inom ämnet arbetsterapi:

1AR023 Utvecklingsarbete i arbetsterapi

Anmälningskod: ARB23

Utvecklingsarbete i arbetsterapi (7,5hp) (1AR023)

 

Programöverskridande kurser:

2XX066 Global hälsa

Anmälningskod: GLO66

Global Hälsa (7,5 hp) (2XX066)

OBS! For students that are interested in applying for Spring 2023: Please be sure that your passport is valid until December 20, 2023. If not please book an appointment at Passmyndigheten NOW since the wait times are very long.

 

2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

Anmälningskod: PAR78

Partnerskap för hälsa hos äldre (7,5 hp) (2XX078)

 

1XX011 Community- and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspectives

Anmälningskod: ARB11

Community- and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspectives (7,5 hp) (1XX011)

Kursutbud vid KI hösten 2022

Valbar kurs inom ämnet arbetsterapi:

Utvecklingsarbete i arbetsterapi (7,5hp) (1AR023)

 

Programöverskridande kurser:

Global Hälsa (7,5 hp) (2XX066)

Partnerskap för hälsa hos äldre (7,5 hp) (2XX078)

 

I kursen Global Hälsa ingår utlandsstudier hos KIs samarbetspartners ute i världen. Kursen utgör därför vissa kostnader för dig som student. Det är också viktigt att känna till att kursen är väldigt intensiv och ger, i många fall, starka intryck. Därför rekommenderar vi, att om du känner minsta tveksamhet kring detta, överväger att välja en annan valbar kurs då det inte är tillåtet att byta kurs efter antagningsbesked. 

Det finns möjlighet att läsa en kurs vid ett annat lärosäte i Sverige, dessa kan man sedan tillgodoräkna sig inom Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet. Exempel på en kurs som stämmer väl överens med utbildningsplanen för Arbetsterapeutprogrammet är kursen Mäns våld mot kvinnor som ges på Uppsala Universitet.

Partnerskap för hälsa hos äldre

Anmälan till valbara kurser 

Ansökan till den valbara kursen görs i termin 5. 

Alla ska ansöka om valbar kurs, förutom du som redan fått besked om beviljat tillgodoräknande för valbar kurs 7,5 hp. Planerar du, eller har du sökt men inte fått beslut om tillgodoräknande, så ska du alltså ansöka om valbar kurs. 

Anmälan till valbar kurs görs på antagning.se, där du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan, välj länken ”Är du redan student”. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

I din anmälan ska du anmäla dig till så många kurser som du kan (minst fyra). Tänk på att prioritera kurserna enligt dina önskemål, den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp. Antalet platser per kurs är begränsat, därför är det mycket viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser då det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ. Om det är för få sökande kan den kursgivande institutionen ställa in kursen. Se även anmälningsguiden längre ner på sidan.

Det är viktigt att du anmäler dig inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter att platserna har fördelats till de som anmält sig i tid.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan

Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” på antagning.se ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdag har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

Efter urval (lottning) får du ditt antagningsbesked. Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval eftersom kursplatsen då är bokad på kursgivande institution.

Meriter

Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KI:s studiedokumentationssystem.

Om du inte har möjlighet att läsa valbar kurs i vår, kontakta programstudievägledare Inna Osadtjaja, inna.osadtjaja@ki.se. Vid frågor kontakta arbetsterapeut@nvs.ki.se.

Valbar kurs utanför vårt föreslagna utbud

Om du vill läsa den valbara kursen vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands behöver du ta kontakt med programdirektor Anna Brorsson, anna.brorsson@ki.se för ett preliminärt förhandsbesked samt godkännande av ditt kursval. Till ansökan för ett förhandsbesked bifogas följande:

  • Kursplan med kurslitteraturlista
  • Motivering för hur kursen kan bidra till din professionella utveckling som arbetsterapeut och ditt framtida yrkesutövande som legitimerad arbetsterapeut (max ½ A-4 sida).

Kurser utanför det valbara utbud som programmet erbjuder, ansöker du till på samma sätt som andra kurser på antagning.se.

Kursen behöver vara minst 7,5 hp, och kan vara såväl på grundläggande som avancerad högskolenivå. Den kan vara förlagd närsomhelst över terminen, och även vara av distanskurskaraktär. Det är dock viktigt att påpeka att ju mer kursen avviker från perioden vi schemalagt för kursen (vilket är de 5 sista veckorna på terminen), desto mer dubbelarbete blir det för dig som student (att kombinera med andra pågående kurser).

Tänk på att det finns risk att du inte kommer in på sökt kurs vid annat lärosäte, så ansök även om kurs vid KI.

Du som beviljas att läsa en kurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands behöver efter avslutad kurs skicka in din ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs till programmets utbildningshandläggare tillsammans med kursplan inklusive kurslitteratur och ladokintyg för genomförd kurs. Det är viktigt att du bifogar ovan nämnda handlingar, inklusive originalintyg, till din ansökan om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs

Om du önskar att tillgodoräkna dig en tidigare kurs istället för att läsa en valbar kurs behöver programdirektor för arbetsterapeutprogrammet godkänna detta. Till ansökan för valbar kurs bifogas följande:

  • Ansökan om tillgodoräknande (Ansökningsblankett - tillgodoräknande av kurs)
  • Kursplan och kurslitteraturlista
  • Ladokintyg för genomförd kurs 
  • Motivering för hur kursen har bidragit till din professionella utveckling som arbetsterapeut och ditt framtida yrkesutövande som legitimerad arbetsterapeut (max ½ A-4 sida)

 

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs mailas med fördel till: arbetsterapeut@nvs.ki.se

alternativt skickas till:

Arbetsterapeutprogrammet
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels Allé 23, D2
141 52 Huddinge 

Anmälningsguide valbara kurser