För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Valbara kurser

Här hittar du information om arbetsterapeutprogrammets valbara kurser.

Valbara kurser inom programmet

Under sista terminen ingår en valbar kurs, motsvarande 7,5 högskolepoäng, där du får möjlighet att fördjupa eller använda dig av arbetsterapeutiska kunskaper. 

Viktiga datum inför våren 2024

1 november 2023: Anmälan på antagning.se öppnas 

10 november 2023: Sista dag att anmäla sig till valbar kurs

Ca 17 november 2023: Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se

Kursutbud vid KI våren 2024

Valbar kurs inom ämnet arbetsterapi:

1AR023 Utvecklingsarbete i arbetsterapi

Anmälningskod: AR023

 

Programöverskridande kurser:

2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

Anmälningskod: PAR78

 

1XX011 Community  and home based rehabilitation - cultural perspectives

Anmälningskod: COM11

 

2XX066 Global hälsa

Anmälningskod: GLO66

I kursen Global Hälsa ingår utlandsstudier hos KIs samarbetspartners ute i världen. Kursen utgör därför vissa kostnader för dig som student. Det är också viktigt att känna till att kursen är väldigt intensiv och ger, i många fall, starka intryck. Därför rekommenderar vi, att om du känner minsta tveksamhet kring detta, överväger att välja en annan valbar kurs då det inte är tillåtet att byta kurs efter antagningsbesked. 

Partnerskap för hälsa hos äldre

Anmälan till valbara kurser 

Ansökan till den valbara kursen görs i termin 5. 

Alla ska ansöka om valbar kurs, förutom du som redan fått besked om beviljat tillgodoräknande för valbar kurs 7,5 hp. 

Anmälan till valbar kurs görs på antagning.se, där du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan, välj länken ”Är du redan student”. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

I din anmälan ska du anmäla dig till så många kurser som du kan (minst två). Tänk på att prioritera kurserna enligt dina önskemål, den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp. Antalet platser per kurs är begränsat, därför är det mycket viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser då det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ. Om det är för få sökande kan den kursgivande institutionen ställa in kursen. Se även anmälningsguiden längre ner på sidan.

Det är viktigt att du anmäler dig inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter att platserna har fördelats till de som anmält sig i tid.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan

Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” på antagning.se ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdag har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

Efter urval (lottning) får du ditt antagningsbesked. Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval eftersom kursplatsen då är bokad på kursgivande institution.

Meriter

Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KI:s studiedokumentationssystem.

Om du inte har möjlighet att läsa valbar kurs i vår, kontakta programstudievägledare Inna Osadtjaja, inna.osadtjaja@ki.se. Vid frågor kontakta arbetsterapeut@nvs.ki.se.

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs

Om du önskar att tillgodoräkna dig en tidigare kurs istället för att läsa en valbar kurs behöver programdirektor för arbetsterapeutprogrammet godkänna detta. Det finns ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas, så ansök i god tid. 

Om den valbara kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och sedan får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart, utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Till ansökan om tillgodoräknande för valbar kurs bifogas följande:

  • Ansökan om tillgodoräknande (Ansökningsblankett - tillgodoräknande av kurs)
  • Kursplan och kurslitteraturlista
  • Ladokintyg för genomförd kurs 
  • Motivering för hur kursen har bidragit till din professionella utveckling som arbetsterapeut och ditt framtida yrkesutövande som legitimerad arbetsterapeut (max ½ A-4 sida)

 

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs mailas med fördel till: arbetsterapeut@nvs.ki.se

alternativt skickas till:

Arbetsterapeutprogrammet
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels Allé 23, D2
141 52 Huddinge 

Anmälningsguide valbara kurser

AB
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-10-16