Studieadministrativa blanketter

Här hittar du bl.a. blanketter för studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier samt undantag från behörighetsvillkor.

Läs gärna mer om innebörden av studieuppehåll mm på sidorna om studenträtt.