Skip to main content

Studieadministrativa blanketter

Här hittar du bl.a. blanketter för studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier samt undantag från behörighetsvillkor.

Läs gärna mer om innebörden av studieuppehåll mm på sidorna om studenträtt.