För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Verksamhetsintegrerat lärande och Verksamhetsförlagd utbildning

I arbetsterapeutprogrammet ingår Verksamhetsintegrerat lärande och Verksamhetsförlagd utbildning. Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

JoBSH och eTjänstekort

Webbutbildningen JoBSH ligger till grund för eTjänstekortbeställningen. I termin 1 får alla studenter information om hur och när man kan logga in och genomföra utbildningen. Det är viktigt att man som student ser till att man har ett aktiverat KI-studentkonto för att inloggningen ska fungera. Efter avslutad JoBSH rekommenderar vi att man skriver ut eller sparar intyget som visar att att man är godkänd. I dokumentet nedan finns all information om JoBSH.

JoBSH information.pdf

 

Alla som studerar på arbetsterapeutprogrammet behöver ett e-Tjänstekort för sin verksamhetsförlagda utbildning. Beställning av eTjänstekort sker automatiskt i samband med att man genomför den obligatoriska webbaserade utbildningen JoBSH (Journalhantering Bemötande Sekretess och Hygien). Information och instruktioner om detta ges i termin 1. eTjänstekort och tillhörande koder gäller sen under hela utbildningen. 

Läs mer om eTjänstekortet här.

Information om ditt eTjänstekort 3.5.pdf

Studenten ansvarar själv för tillgång till eTjänstekort och tillhörande koder inför VFU-perioderna under hela utbildningen.

Hälsodeklaration och hälsointyg

Studenter som ska genomföra VIL/VFU i Region Stockholm ska fylla i och lämna in en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. Studenthälsan KI har förberett för att studenterna ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationerna och utfärda ett hälsointyg. Hälsointyget kommer att skickas med post hem till den adress som du uppgett i Ladok.

Länk till hälsodeklarationen https://utbildning.ki.se/verksamhetsforlagd-utbildning-och-halsointyg

KliPP

Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) är ett verktyg som används av både utbildning och verksamhet för att administrera VIL-placeringar. Studenter kan själva logga in i KliPP och se sina kliniska placeringar samt hitta kontaktuppgifter till verksamheter och handledare. Cirka två veckor innan VIL-perioden finns informationen i KliPP. Via KliPP kan man även skriva ut sina placeringar för dokumentation. Information och instruktioner om hur man som student loggar in i KliPP ges i termin 1.

Så loggar du in i KLiPP.pdf

Logga in i KliPP

Förtur till klinikplacering

Kontakta VFU – samordnare vid frågor om förtur till klinikplacering.

HSA-ID

HSA-id är en unik identifierare som används för personal inom vården i stället för personnummer. I samband med att ditt eTjänstekort beställs hos SLL får du automatiskt ett HSA-id.

Utdrag ur belastningsregister      

Vi informerar studenterna som kommer att göra sin VFU period inom områden där stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder att de ska ansöka om registerkontroll minst tre veckor innan VFU perioden. Studenten lämnar sedan registerutdrag till berörd verksamhets chef.
Mer information och formulär finns på polisens hemsida: polisen.se

OBS! Det är studenten själv som ansvarar att han/hon har ordnat registerutdrag.

 

Särskilda behov eller funktionsnedsättning

Verksamheterna har rätt till extra ersättning när de handleder studenter med varaktig funktionsnedsättning eller särskilda behov. Studenten ordnar då med intyg innan VIL-perioden. För att få stödåtgärder måste studenten visa upp erforderlig dokumentation som läkarintyg eller diagnos. Här hittar du all information om att studera med funktions nedsättning på KI.

Studenten ansvarar själv för att kontakta handledaren och informera om eventuella särskilda behov innan VIL-perioden.

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare

H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle