För dig som är student på Audionomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) audionomprogrammet

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Inför varje placering informerar kursansvarig inom utbildningsprogrammet om gällande riktlinjer och mål för den verksamhetsförlagda utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På audionomprogrammet finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation. 

JoBSH och e-Tjänstekort

Alla studenter som genomför VFU måste ha ett e-Tjänstekort. För att få ett e-Tjänstekort börjar du med att genomgå webbutbildningen JoBSH, som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Så här går du tillväga för att få ett e-Tjänstekort

Kursen JoBSH och skaffa eTjänstekortet.

Information om ditt e-tjänstekort

Hälsodeklaration och hälsointyg

Hälsodeklaration (aktuellt från och med termin ett)

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget måste du ha ordnat till dess att du börjar din första VFU.
Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg

Frågor och svar om Hälsodeklaration/hälsointyg
Vid frågor om hälsodeklaration samt hälsointyg, vänd dig tillstudenthälsan

Översikt

På sidan programöversikt kan du se VFU är uppdelat på audionomprogrammet.

 

 

 

 

HB
Innehållsgranskare:
2023-04-26