För studenter på kursen Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (15 hp) kurskod 7KB000

Kursen fokuserar på hur barnmorskan arbetar med reproduktiv hälsa inom svensk hälso- och sjukvård. Fokus ligger på normal graviditet, förlossning, eftervård och amning. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om upprop, kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT22

Första kursdag är den 17 januari 2022 , se schema i Canvas och nedan, för zoom-länkar logga in i Canvas.

Läs mer på sidan om information till studenter om undervisning med anledning av corona

Kursavslut 27 mars 2022.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Sofia Alsing

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare