För studenter på kursen Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (15 hp) kurskod 7KB000

Kursen fokuserar på hur barnmorskan arbetar med reproduktiv hälsa inom svensk hälso- och sjukvård. Fokus ligger på normal graviditet, förlossning, eftervård och amning. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om upprop, kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Första kursdag är den 15 januari 2024. Kursavslut 24 mars. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Profile image

Åsa Gottfridsson

Kursansvarig
Profile image

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
+46852482466
Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare
+46852482364
ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-04-22