För studenter på kursen Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (15 hp) kurskod 7KB000

Kursen fokuserar på hur barnmorskan arbetar med reproduktiv hälsa inom svensk hälso- och sjukvård. Fokus ligger på normal graviditet, förlossning, eftervård och amning. Delar av kursen samläses med barnmorskeprogrammet. Här på kurswebben hittar du information om upprop, kursplan, kursutvärdering, schema samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT23

Första kursdag är den 16 januari 2023. Kursavslut 26 mars 2023. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
ÅG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-04-28