För studenter på kursen Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp kurskod 9K8059

Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare, optiker med magisterexamen samt ortoptist. Du kommer efter avslutad kurs ha förbättrat din förmåga att kunna bedöma diabetiska förändringar i ögonbotten. Med denna kunskap kan man ge patienten direkt besked om resultat av ögonbottenundersökningen.

Kursplan

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om diabeteskomplikationer i ögat. Man får även ökade kunskaper om vilka andra ögonbottenförändringar som kan upptäckas med ögonbottenfotografering. Efter kursavslut kommer deltagarna kunna förstå och förklara; hur diabetes kan påverka ögonen och den totala synupplevelsen, hur olika diabetiska näthinneförändringar ser ut på ögonbottenfotografier, svårighetsgraden av olika diabetiska näthinneförändringar. Samt analysera, bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder och förstå värdet av tidig upptäckt av diabetiska förändringar i ögat för att möjliggöra framgångsrik behandling.

Kursupplägg

Kursen ges på halvfart med 3 kursträffar á 2-3 dagar med föreläsningar och seminarier. Kursens teoretiska delar förmedlas till stor del med hjälp av KI:s utbildningsplattform Canvas. Det innebär att kursmaterialet ständigt är tillgängligt för självstudier.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ämnet ur två olika perspektiv. Diabetes; patafysiologi, diagnos, behandling och omvårdnad. Ögat: diabetesspecifika förändringar i ögat framförallt näthinnan, speciell undersökningsmetodik med fotodokumentation inklusive fototeknik, handläggning, farmakologiska och kirurgiska behandlingsmetoder.

Tid och plats

Kursen gör uppehåll under 2023 och beräknas ges vårterminen 2024. Intresseanmälan kan skickas till Ulla Finati på uppdragsutbildningen.
Kursen ges vid Karolinska Institutet, Avdelningen för Ögon och syn och St Eriks Ögonsjukhus. Eugeniavägen 12, Stockholm.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Optiker med magisterexamen, 180 hp. ST-läkare inom oftalmologi.

Anmälan och pris

Anmälan sker till ki.se/uppdragsutbildning

 

Kontaktinformation

Rune Brautaset

Kursansvarig och examinator

Ulla Finati

Projektkoordinator, uppdragsutbildning
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MP
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-01-10