För studenter på kursen Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp kurskod 9K8059

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom diabetesscreening och självständigt kunna bedöma och gradera diabetesretinopati. Vi erbjuder nu en kurs där du stärker din kompetens inom ögonbottenbedömning med målet att förbättra vården för denna patientgrupp. Kursen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap om ögats anatomi och viss erfarenhet av att bedöma fundusbilder.

Kursplan

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om diabeteskomplikationer i ögat, hur de uppstår och vilka komplikationer de kan medföra. Målet är att deltagaren efter kursen självständigt kan identifiera, beskriva och gradera typiska diabetesförändringar i näthinnan. Kursen syftar även till att du ska få en förståelse för diabetes som systemsjukdom och hur det kan vara att leva med sjukdomen. Efter kursen ska deltagaren kunna definiera sin roll i vårdkedjan och förhålla sig till hur den kan förändras i en framtid. 

Kursupplägg

Studietakten motsvarar ca 50% av heltidsstudier och kursen löper under senare delen av vårterminen. Deltagaren förväntas ta stort eget ansvar för sitt lärande. Inläsningsmaterial görs tillgängligt via lärplattformen Canvas. Utöver inläsningsmaterial hänvisas till kurslitteratur. Egen inläsning varvas med föreläsningar och tid för arbete med inlämningsuppgifter och självrättande quiz. I seminarieform får deltagarna ta del av en mängd ögonbottenbilder och under handledning träna sig i bedömning och gradering av ögonbottenförändringar. Kursen avslutas med en skriftlig examination i skrivsal.

Kursinnehåll

Kursen avhandlar olika typer av diabetes och tillhörande patofysiologi, diagnoskriterier, behandlingsalternativ och omvårdnadsformer. Därutöver diabetesrelaterade förändringar i ögat med fokus på näthinneförändringar och diabetesretinopati. Klassificering och gradering av diabetesretinopati och dess betydelse för handläggning samt specifik undersökningsmetodik. Genom att integrera kunskap om patientperspektiv, omvårdnadsperspektiv, behandlingsformer och olika yrkesrollers betydelse strävar kursen i fundusdiagnostik efter att ge deltagarna en bred och djup förståelse för ögonbottendiagnostik med fokus på helhetssyn och patientcentrerad vård

 

Tid och plats

Kursen ges under perioden 11 mars - 24 maj 2024.

 

Kursen ges digitalt via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Examinationen kommer vara fysiskt på plats vid Eye Center of Excellence, Karolinska Institutet, Avdelningen för ögon och syn, Eugeniavägen 12, Solna.

 Schema uppdateras senast två veckor innan kursstart.

Schema VT24

Behörighet

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen eller optikerexamen, ST-läkare inom oftalmologi.

Anmälan och pris

Anmälan sker till ki.se/uppdragsutbildning

 

Kontaktinformation

Profile image

Maria Nilsson

Examinator
Profile image

Eva Sturk Franzén

Administrativ kursledare
Profile image

Ulla Finati

Projektkoordinator, uppdragsutbildning
+46852483891
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MP
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2024-02-27