För studenter på kursen Diagnostisk klinik (7,5 hp) kurskod 3OP009

Diagnostiska medikament och deras användning, undersökning av ögats topografi och aberrationer, användandet av Gonioskopilins och 90D lins, synfältsundersökningar, tryckmätningar och lasertekniker för undersökning av näthinnan.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på magisterprogrammet i klinisk optometri, termin 2.

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på magisterprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omtentor med senare studentkullar

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i de examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska göras till kursadministratören senast fyra veckor innan tentan.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till ansvarig kursadministratör.

 

Kursutvärdering

VT18 Kursanalys
VT18 Enkätsammanställning

VT16 Kursanalys

Kontaktuppgifter

Petra Frehr Alstig

Kursansvarig lärare

Elin Bergling

Kursansvarig lärare
08-52482541

Maria Persson

Kursadministratör
MN
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-09-28