För studenter på kursen Endodonti 1 (5 hp) kurskod 2TL072

Kursen omfattar:
Föreläsningar och seminarier om pulpa- och rotanatomi, endodontisk mikrobiologi, undersökningsteknik och diagnostik av pulpala och periradikulära sjukdomstillstånd, kavumpreparation, rotbehandlingsmetoder, samt hygien och aseptik vid endodontiskt arbete. Preklinisk färdighetsträning i kavumpreparation och rotbehandlingsmetoder. Preklinisk färdighetsträning i hygien- och aseptiska rutiner för kliniskt endodontiskt arbete.

Kursplan

Välkommen till kursen!

För att delta på kursen samt få tillgång till kursmaterialet måste du först registrera dig i Ladok. Det gör du som student själv i studentsystemet Ladok. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt till och med 2 dagar efter kursstart. Kursregistreringen påverkar även ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att ge dig ett betyg efter avklarad kurs. Här finner du mer information om webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Dit loggar du in med din KI-inloggning.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Peggy Näsman

Kursansvarig
Kariologi & Endodonti
OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
PN
Innehållsgranskare:
2023-03-07