För studenter på kursen Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård (15 hp) kurskod 9S1009

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård är en ny kurs som ges av Karolinska institutet. Kursen ger specialistutbildade sjuksköterskor inom den pediatriska vården en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården.

Kursplan

Om kursen

Du som deltagare kommer efter avslutad kurs få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren. Du kommer att kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kursen är en uppdragsutbildning och ges på kvartsfart hösten 2022 våren 2023. Vi träffas två dagar i månaden på Karolinska Institutet, Södersjukhuset.

Datum under hösten är 1/9, 2/9, 29/9, 30/9, 27/10, 28/10 24/11 och 25/11 och under våren 12/1, 13/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3, 20/4, 21/4, 1/6 och 2/6.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursen ges första gången HT 2022.

Kontaktuppgifter

Inger Kull

Kursansvarig

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91
IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2022-10-10