För studenter på kursen Examensarbete i audiologi kurskod 1AU021

Det övergripande målet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper inom området audiologi eller något närliggande område av relevans för audiologi, samt teoretisk och praktisk förståelse för forskningsprocessen. Studenten ska vidare kunna relatera till vetenskapligt arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursplan

Schema

Schema Examensarbete VT23

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Schema examinationer examensarbeten VT23

Kursutvärdering

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Examensarbeten

Examensarbeten från audionomprogrammet

Kontaktuppgifter

Pernilla Videhult Pierre

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
PV
Innehållsgranskare:
2023-06-28