För studenter på kursen Examensarbete i odontologi kurskod 2TL094

Studenten genomför under handledning ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet odontologi. Studenten tränas i forskningsprocessens olika moment som inkluderar framtagande av projektplan, kritisk granskning av litteratur, datainsamling och bearbetning, samt redovisning i form av muntliga presentationer och skriftliga rapporter. Genom att som opponent ge återkoppling på andra studenters arbeten tränas studenten ytterligare i kritisk granskning.

Kursen löper över tre terminer.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras i kursrummet i Canvas, för registrerade studenter.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom HT22 är första gången denna kurs ges, finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Profile image

Kåre Buhlin

Examinator
+46852488276
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
KB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-09-01