För studenter på kursen Integrerad sluttentamen (3hp) kurskod 2LK058

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT)

Kursplan

Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) HT-23

I samband med detta skall samtliga kurser  och registreringar för behörighet vara klara

Registreringsperioden i Ladok

Skall ske senast måndag kursvecka 5 dvs 20230925

Angående datum för anmälan vid kursstart har Programnämnden tagit beslut om att detta skall ske senast måndag kursvecka 5 den aktuella terminen.

Omtentamentillfälle för IST VT23: Fredagen den 9 juni 2023 (enligt beslut i Programnämnd för läkarutbildning september 2022)
KTC Huddinge: Samling 12.30 enligt separat utskick.


Särskild behörighet: Godkänt resultat, rapporterat i LADOK med högskolepoäng för samtliga kurser på läkarprogrammet KI termin 1-10, samt kursregistrering på kursen HSM

Programnämnden tagit beslut att omtentamen sker efter terminslut .

Om kursen
Kursen IST består av två moment:
Moment 1: stationsbaserad examination 
Moment 2: PU-moment: reflekterande uppsats samt möte med mentor.

Moment 1: 
Kurstiden omfattar:
•    introduktionsföreläsningar dag 1-2 på zoom
•    egen träning
•    stationsbaserad examination vilken består av: *praktiskt moment på KTC , *skriftligt moment i skrivsal  samt *summativ AHLR- föregånget av obligatorisk webbutbildning enligt separat schema. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema HT-23

Introduktionsdagar 18-19/10, zoom  som inte är obligatorisk.

PU-dag 20231025

AHLR-teamövning en separat dag (2 timmar) 20,23,24,26/10

Plats och tid för stationsbaserad examination (praktiskt och skriftlig)
231018 publiceras i samband med kursstart.

Praktiska examination och skriftliga-delen sker fredag 231027

Tentamensgenomgång 231030 (zoom 16.30-17.30 ej obligatoriskt)

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Alejandra Ruz

Utbildningsadminstratör