För studenter på kursen Integrerad sluttentamen (3hp) kurskod 2LK058

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT)

Kursplan

Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) VT-23

I samband med detta skall samtliga kurser  och registreringar för behörighet vara klara

Registreringsperioden i Ladok: 2023-02-06 – 2023-02-15

Skall ske senast måndag kursvecka 5 

Angående datum för anmälan vid kursstart har Programnämnden tagit beslut om att detta skall ske senast måndag kursvecka 5 den aktuella terminen.


Särskild behörighet: Godkänt resultat, rapporterat i LADOK med högskolepoäng för samtliga kurser på läkarprogrammet KI termin 1-10, samt kursregistrering på kursen HSM

Programnämnden tagit beslut att omtentamen sker efter terminslut dvs fredag 20 januari 2023

Sista dag för att anmäla sig  2022-12-22 via mejl till :ist@nvs.ki.se

Om kursen
Kursen IST består av två moment:
Moment 1: stationsbaserad examination 
Moment 2: PU-moment: reflekterande uppsats samt möte med mentor.

Moment 1: 
Kurstiden omfattar:
•    introduktionsföreläsningar dag 1 på zoom
•    egen träning
•    stationsbaserad examination vilken består av: *praktiskt moment på KTC , *skriftligt moment i skrivsal  samt *summativ AHLR- föregånget av obligatorisk webbutbildning enligt separat schema. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema VT-23

Introduktionsdagar fredag 10 mars och måndag 13 mars via zoom 

PU-dag 17 mars 2023

AHLR-teamövning en separat dag (2 timmar) 14,15 och 16 mars 2023

Praktiska examination och skriftliga-delen sker tisdag  21 mars 2023

Tentagenomgång 22 mars 2023

Datum för IST -VT23  omtentamen 9 juni 2023

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Alejandra Ruz

Utbildningsadminstratör