För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till programansvariga, studievägledare och övriga funktioner inom den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Funktionsmail 

För allmänna frågor rörande antagning, reservantagning, återbud eller annat kontakta: kussk@nvs.ki.se

Programdirektor och biträdande programdirektor

Carina Georg

Biträdande programdirektor

Kristina Gottberg

Programdirektor

Studievägledare

Utbildningshandläggare

Kathrin Dellblad

Utbildningshandläggare

Kursadministratör

Kursadministratör

Information finns på respektive kurswebb.

Krishanteringsansvarig

Kristina Gottberg

Krishanteringsansvarig

Studenthälsan

Kontakta Studenthälsan.

KG
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-05-31