För studenter på kursen Sjuksköterskans professionella kompetens, 1,5 hp kurskod 7KS010

Syftet med kursen är att du som student ska med ett professionellt förhållningssätt i teamarbete med egen och andra professioner integrera dina kunskaper i medicin, folkhälsa, samhällsvetenskap och omvårdnad för att kunna utföra högkvalitativ och patientsäker vård.

På kurswebben för 7KS015 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: VT24
 

Mål

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

visa professionell kompetens samt förmåga att integrera kunskaper utifrån högskoleförordningens mål  för sjuksköterskeexamen 
 

Arbetsformer

Kursens arbetsformer, klinisk och teoretisk examination, syftar till att integrera studentens teoretiska och kliniska kunskaper.
 


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering (kommer inom kort)

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle / Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Carina Georg

Examinator
+46852483693

Carina Söderman

Adjunkt/kursansvarig

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör

Christine Carlstedt

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2024-01-19