För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Aktuellt på programmet

Aktuell information på den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utan för EU/ EES och Schweiz.

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

Studenter uppmanas att hålla sig informerade för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklade de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. För undervisningen innebar det att rektors uppmaning om digital undervisning togs bort. 

Uppdatera dig regelbundet på sidan för medarbetare och studenter.

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig.