För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Aktuellt på programmet

Aktuell information på den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utan för EU/ EES och Schweiz.

Ansökan och antagning till höstterminen 2023

Tidigarelagd anmälningsperiod och nya dokumentationskrav inför höstterminen 2023

Anmälningsperioden inför höstterminen 2023 öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2023. Du anmäler dig via antagning.se. Observera att vid antagningen inför höstterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Läs mer om ansökan till höstterminen 2023.

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

Studenter uppmanas att hålla sig informerade för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklade de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. För undervisningen innebar det att rektors uppmaning om digital undervisning togs bort. 

Uppdatera dig regelbundet på sidan för medarbetare och studenter.

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig.