För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Aktuellt på programmet

Aktuell information på den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utan för EU/ EES och Schweiz.

Broschutdelning VT24

Broschutdelning för sjuksköterskestudenter och studenter på den kompletterande utbildningen till sjuksköterska äger rum den 30 maj kl. 14.00 - 16.00, campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé 23, sal H1.

Stort grattis till alla studenter!

Antagning inför HT24

Urval och meritvärdering pågår under våren 2024. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se cirka den 13 juni.

Läs mer om anmälan, behörighet och urval till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor på Karolinska Institutet.

Kommande antagningsomgång inför HT25

Ansökningsperioden inför höstterminen 2025 är 15 februari - 15 mars. Mer information publiceras senare.

Inbjudan