För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Aktuellt på programmet

Aktuell information på den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utan för EU/ EES och Schweiz.

Till dig som tar examen VT22

Välkommen till vår Broschceremonin den 2 juni!

Inbjudan skickas till angiven e-postadress i Ladok. Gå gärna in i Ladok och kontrollera dina kontaktuppgifter.

Angående återgång till campus H21

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

Uppdatera dig regelbundet på sidan för medarbetare och studenter:

https://nyheter.ki.se/information-till-medarbetare-och-studenter-om-covid-19

 

På den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utan för EU/ EES och Schweiz.  kommer undervisningen övergå till campusförlagda aktiviteter successivt. För att undvika trängsel samt att bibehålla aktiviteter som med god kvalitet kunnat genomföras på distans under pandemin kommer en del teoretisk undervisning fortsatt bedrivas digitalt. En stor andel undervisning innebär kliniska aktiviteter såsom verksamhetsförlagd utbildning eller färdighetsträning på KTC enligt gängse rutiner.

Inför höstterminen -21 v.g. ta del av information från respektive kurs i programmet. För dig som blir antagen och påbörjar utbildningen H21 vänligen ta del av information under ”Ny student”.