För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på sexåriga läkarprogrammet såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, med flera.

Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
08-585 871 91 
 

Programdirektor Läkarprogram

Marie Dahlin, docent, överläkare
08-524 832 79
 

Programdirektor Implementering

Anna Kiessling, docent, universitetslektor 
08-52482626

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande,professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor läkarprogram termin 5-12, adjungerad universitetslektor, överläkare
08-585 86718

Ellinor Kenne, biträdande programdirektor termin 1-4, universitetsadjunkt

Daniel Andersson, docent, leg. läkare
 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist
 

Studentrepresentanter

Karolina Hanthe, Medicinska föreningen

Adele Kastensson, Medicinska föreningen

Sarah Ahmad Awad, Medicinska föreningen
 

Programhandläggare

Carolina Carneck
08-524 867 54 

 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Curriculumkommittén

Anna Kiessling, ordförande, Programdirektor Implementering
Marie Dahlin, Programdirektor Läkarprogram

Samordnare
Matti Nikkola, samordnare för basvetenskaplig kompetens
Anders Sondén, samordnare för klinisk kompetens
Charlotte Leanderson, samordnare för klinisk kompetens
Ioannis Parodis, samordnare för klinisk kompetens
Anna Karlsson, samordnare för vetenskaplig kompetens
Mini Ruiz, samordnare för professionell kompetens
Karin Leander, samordnare för kompetens inom global och jämlik vård och hälsa

Kvalitetssamordnare
Anna Bonnevier

Studentrepresentanter
Zabih Aurfan
Kimia Dianat

Programhandläggare
Keyo Dixon Sedenrej

Urvalskommittén för PIL

Ordförande

Claes Hultling, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 
Stephan Haas
Peter Henriksson
Ellinor Kenne
Ioannis Parodis
Dinos Verouhis

Studentrepresentanter            
Robert Lilford
Jennifer Sebghati

Kontakta urvalskommittén för PIL via mejl

Kanslipersonal 

Besök
Alla handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). På grund av den rådande situationen arbetar många hemifrån men kan nås via e-post eller telefon. 

Programhandläggare

Lena Ahlberg
08-524 864 12

Carolina Carneck
08-524 867 54 

Liliana Morales
08-524 867 13

Maria Henriksson
08-524 836 31

Keyo Dixon Sedenrej
08-524 866 82 

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-3

Karin Söderström 
08-524 864 50
Mejl angående termin 1-3 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 4-7

Liselott Salomonsson
Tel: 08-52486584
Mejl angående termin 4-7 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 9-11

Isabel Johnson 
Tel: 08-524 864 53
Mejl angående termin 8-11 på läkarprogrammet

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41

Internationell studenthandläggare, inkommande studenter

Magdalena Palmqvist
08-524 864 71