För studenter på kursen Basvetenskap 1 kurskod 2LA000

Kursen introducerar läkarprogrammets mål och kunskapssyn samt den vetenskapliga och professionella grund som utbildningen bygger på och innehåller en grundläggande introduktion till basvetenskap som utgångspunkt för fortsatta studier. Innehållet omfattar även läkarens olika roller och kompetenser, samt hur basvetenskaplig forskning tillsammans med klinisk forskning bidrar till utveckling av läkekonsten.

Kursplan

Schema

Länk

Kontaktuppgifter

Ellinor Kenne

Examinator och kursansvarig

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok.  Du kan registrera dig under perioden 2024-08-02 till 2024-08-16 (kl. 23.59).
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursens sida i Canvas veckan innan kursen börjar. Studentguide: https://ki.instructure.com/courses/195
 • Aktivera din KI studentmail.
  • Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här:  https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto  Problem med studentmailen? Titta här: Etjänster för KI studenter. 
  • Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen!
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok med din KI studentmail (@stud.ki.se)
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .
 • Kursintroduktion och programstart HT24

  Datum: måndag 2 september 2024. Plats: Föreläsningssal Jacob Berzelius länk  

Anmälan till tentor 

 • Anmälan till tentamen. Tentan ges 21 oktober 2024  kl  14:15-16:45 System Inspera tentamen/plats sal Bz Skrivsal Campus Nord.  Anmälan sker i Ladok och anmälan avser samtliga studenter som avser tentera detta tentatillfälle. Intygsstudenter: Har du intyg över anpassad tentamen (ss förlängd skrivtid) så behöver du även anmäla detta separat till kursadministrationen. Sista anmälningsdag för tentamen är 11 oktober 2024.  Vi återkommer om tentamensinstruktioner ca en vecka före tentadatum.

   

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

email: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

 

EK
Innehållsgranskare:
2024-06-19