För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Ny student på läkarprogrammet

Välkommen till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Välkommen till läkarprogrammet

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 19 juli 2024 genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången som du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan "Mitt studentkonto". Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2024.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs i Ladok.

Du kan registrera dig under perioden 2 augusti 2024 – 16 augusti 2024 (kl. 23.59). 

Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande, 12 hp (2LA000)

Du registrerar dig genom att logga in i Ladok. I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se.

Personuppgifter

Så behandlar KI dina personuppgifter

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat 2 augusti 2024

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat eller efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd

Om du behöver skjuta upp din studiestart kan du ansöka om anstånd. Det beviljas bara vid särskilda skäl. Du hittar information om det och ansökningslänk här. Kontakta Antagningen vid KI om du har frågor eller vill ansöka om anstånd.   

Program- och kursstart 2 september 2024

Datum: måndag 2 september 2024

Plats:  föreläsningssal Jakob Berzelius (JB), Campus Solna. Karta

Tid: Registrering kl. 08:10-08:30 utanför föreläsningssalen. Kursintroduktionen startar kl. 08:30. Efternamn A-K har registrering vid entré A som ligger närmast den s k infopunkten och efternamn L-Ö har registrering vid entré B. Det är sedan undervisning hela dagen till kl. 17. 

På kurswebben för Basvetenskap 1: Grundläggande basvetenskap, läkaryrket och lärande hittar du mer information och schema för kursen.

Om du av särskilda skäl inte kan närvara vid den obligatoriska program- och kursstarten skall du i god tid kontakta kursadministratör via e-post.
 

Mottagning och välkomstdag för nya studenter

Redan veckan innan terminsstart arrangeras aktiviteter för nya studenter. Du hittar information om aktiviteterna på mottagningssidan på KI:s webb

Välkomstdag för nya studenter

Den 6 september kl 13:30 bjuds alla nya studenter in till välkomstdagen i Aula medica på campus Solna. En dag fylld med inspiration, mingel och tips inför din studietid. Läs mer om välkomstdagen

Som ny programstudent på KI får du en KI-ryggsäck som du hämtar ut under mässan. För att hämta ut din ryggsäck måste du anmäla dig till välkomstdagen. Anmälan är personlig och du anmäler dig via denna länk. 

Länkar: 

Kalenderhändelse för välkomstdagen

Information om mottagningen

Anmälningslänk till välkomstdagen
 

Om du har tidigare högskolestudier inom programmets ämnesområden 

Om du har läst på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte eller har naturvetenskapliga studier på högskolenivå, kan du ansöka om att få tillgodoräkna (TG) helaeller delar av kurser. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att du inte behöver studera något som du redan har motsvarande kunskaper i, men även att du inte kan få studiemedel för de delarna. 

Vid ett beviljat tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Då programmet är under uppbyggnad kan man endast ansöka om tillgodoräknande för kurser t.o.m termin 7. Du är antagen till programmets första termin och förväntas följa den studentkullen under dina studier om du inte skulle bli erbjuden en plats på högre kurs/termin.

HT24 finns endast mycket begränsad möjlighet att bli uppflyttad till kurs på termin 2-5. På termin 6 och 7 finns det platser, för att kunna läsa på de terminerna förväntas du har läst på minst motsvarande antal terminer på ett annat läkarprogram.  

Ansökan om tillgodoräknande senast 16 augusti

Din ansökan ska lämnas in så snart som möjligt, dock senast 16 augusti för att ha möjlighet till uppflyttning till högre kurs/termin. Samma datum gäller för tillgodoräknande på första kursen för att ett beslut ska kunna fattas innan kursstart.

Tänk på att:

 • det inte är möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.
 • beslut om tillgodoräknande utgår alltid från ursprungsmeriten, det vill säga den kurs eller utbildning som du tidigare har studerat. Vi kan aldrig fatta beslut om tillgodoräknande baserat på ett tidigare tillgodoräknande.
 • du inte kan återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.
 • om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.

Hur ansöker jag om tillgodoräknade? 

 1. Läs kursplaner och checklistor för respektive kurs och jämför dem med lärandemålen för de kurser/moment du tidigare har godkänt betyg på. Länkar till kursplaner och checklistor finns längst ned på denna sida.   
 2. Fyll i blanketten Ansökan om tillgodoräknande på läkarprogrammet. På den blanketten kan du ansöka om tillgodoräknande för del av en kurs, en hel kurs, eller fler hela kurser.
 3. Bifoga: 
  1. Ifylld Checklista för respektive kurs som du önskar tillgodoräkna (se listan nedan).
  2. Resultatintyg med kurskoder och verifieringskod från Ladok, eller motsvarande, som visar att du är godkänd på kurs eller moment som du tidigare läst. Kurskoderna på intyget ska överensstämma med koderna i kursplanerna du grundar din ansökan på.
  3. Kursplaner för de kurser du är godkänd på, som du vill använda som grund för din ansökan (länkar till kursplaner kan samlas i ett dokument). OBS! kursplanen ska avse det tillfälle då du läste kursen.
  4. Utbildningsplan (länk går bra) om du har läst ett annat läkarprogram.
  5. Eventuellt andra relevanta underlag som förklarar hur dina tidigare studier relaterar till lärandemålen till kurserna på KI:s läkarprogram. T.ex. detaljerade lärandemål, terminsöversikter, study guide, schema, litteraturlistor, exempel på examinationer. Underlagen ska stärka att du tidigare har uppnått lärandemålen.

    
 4. Allt mejlas till TG_lakarprogrammet@uf.ki.se. Meddela oss om du är intresserad av att flyttas upp till en högre kurs/termin.
   

Om du tidigare har läst utomlands så behöver du bifoga information om hur utbildningen var organiserad samt dokumentation som förklarar betygssystem. Du måste kunna intyga detta med relevanta intyg:

 • Vidimerade* resultatintyg eller motsvarande.
 • Dokumentation från lärosätet som förklarar betygssystem och vad som fordras för godkänt betyg (om ECTS inte används).
 • Eventuellt dokumentation/intyg på vad som avses/fordras med heltidsstudier.
 • Eventuellt dokumentation/intyg på läsårets indelning.
 • Dokumentation som beskriver hur utbildningen var organiserad 
 • Intyg på kursens/utbildningens omfattning.

Du måste själv ombesörja för översättning av dokument som inte finns på svenska, danska, norska eller engelska. 

* Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.

Kursinformation och checklistor 

Termin 1:

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

 • Klinisk medicin 2: Invärtesmedicinsk fördjupning och breddning, 22,5 hp
  Checklista KM2
  Kursplan KM2
   
 • Medicinsk vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp (2LA015)
  Ingen checklista, då kursen inte är momentindelad.
  Kursplan MVTM 

Termin 7

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-07-12