För studenter på kursen Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion (30 hp) kurskod 2LA004

Kursen bygger på den kunskap och förståelse om kroppens struktur, reglering och metabolism som presenterats under termin 1 och 2. Kursen omfattar kunskaper och färdigheter om funktion och dysfunktion genom studier i immunologi, fysiologi, patologi, biokemi, farmakologi, samt hälsa och levnadsvanor. Kursen introducerar kunskaper och färdigheter inom forskning som tillämpas genom ett vetenskapligt projektarbete. Klinisk kompetens tränas under verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Schema HT24

Schema VT24 

 

Observera att schemat kan komma att ändras innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Duarte Ferreira

Kursansvarig
Profile image

Ellinor Kenne

Examinator
Profile image

Jolly Sandberg

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Kursen startar 2 September 2024. Mer information om kursen kommer att delges senare.
 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste inför varje ny kursstart ska du registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.
  Registrering till kurser är öppen en vecka innan kursstart, fram till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Du behöver endast registrera dig engång. 
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
 • Aktivera din studentmail. Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto
  Problem med studentmail? Titta här: Digitala tjänster och verktyg för studenter.
  Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen! Du använder Canvas för att förbereda dig för seminarier och grupparbeten, samt lämna in obligatoriska uppgifter. 
  All kommunikation från kursledningen sker via kurswebben (Canvas).
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se.

       

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande.

E-mail: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsnedsättning

Studerande på Karolinska Institutet som behöver anpassad examination på grund av funktionsnedsättning ska mejla besked med rekommenderad anpassning till utbildningsadministratören vid kursstart, e-post: basvetenskap5@fyfa.ki.se. Observera att vi inte tar emot läkarintyg eller utlåtanden om funktionsnedsättning.

Beskedet utfärdas av samordnare för studenter med funktionsnedsättning efter ansökan om så kallat riktat pedagogiskt stöd. Såhär ansöker du. Vid frågor kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning Viktoria Hansson, e-post: funkis@ki.se.

 

Kursutvärdering

Viktig information gällande anmälan till examinationer

https://nyheter.ki.se/information-angaende-andrade-rutiner-vid-examination-i-skrivsal

KJ
Innehållsgranskare:
Jolly Sandberg
2024-06-17