För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till programansvariga, studievägledare och övriga funktioner inom den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Funktionsmail 

För allmänna frågor rörande antagning, reservantagning, återbud eller annat kontakta: ssk@nvs.ki.se

Programdirektor och biträdande programdirektor

Kristina Gottberg

Programdirektor
Omvårdnad 2

Eva Broberger

Biträdande programdirektor
Omvårdnad 2

Programhandläggare

Anette Stålbalk

Programhandläggare
Utbildningskansliet

Studievägledare

Christine Carlstedt

Studievägledare
Utbildningskansliet

Kursadministratör

Kursadministratör

se under respektive kurswebb

Krishanteringsansvarig

Kristina Gottberg

Krishanteringsansvarig
Omvårdnad 2

Studenthälsan