För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på sexåriga läkarprogrammet såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, med flera.

Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
08-585 871 91 
 

Programdirektor Läkarprogram

Marie Dahlin, docent, lektor, överläkare
08-524 832 79
pd-lakarprogrammet@ki.se

Programdirektor Implementering

Anna Kiessling, professor, lektor, överläkare 
08-52482626

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande, professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor läkarprogram termin 5-12, adjungerad adjunkt, överläkare
08-585 86718

Katalin Dobra, professor, överläkare

Daniel Andersson, docent, lektor, specialistläkare
 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist, Avdelningschef Utbildning Region Stockholm

Studentrepresentanter

Malin Granbom Koski, Medicinska föreningen

Louisa Azizi, Medicinska föreningen

Elina Azizi, Medicinska föreningen

Nabeel Aziz, Medicinska föreningen
 

Huvudföredragande
Per Anders Nilsson Strandberg, kanslichef
 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Curriculumkommittén

Anna Kiessling, ordförande, Programdirektor Implementering
Marie Dahlin, Programdirektor Läkarprogram

Samordnare
Håkan Andersson, samordnare för basvetenskaplig kompetens
Anders Sondén, samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
Helena Salminen, samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
Mikael Björnstedt, samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
Anna Karlsson, samordnare för vetenskaplig kompetens
Mini Ruiz, samordnare för professionell kompetens
Karin Leander, samordnare för kompetens inom global och jämlik vård och hälsa


Studentrepresentanter
Penelope Gannoum Caicedo
Julia Reinius

Programhandläggare
Keyo Dixon Sedenrej

Urvalskommittén för PIL

Ordförande

Daniel Andersson, lektor, specialistläkare

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 

Zakaryah Abdulkarim
Maria Lalouni
Viking Huss
Katarina Hallen Grufman

Studentrepresentanter            
Philip Lahdo, Medicinska föreningen
Norah Hashem, Medicinska föreningen
Emma Leijon, Medicinska föreningen

Kontakta urvalskommittén för PIL via mejl

Kanslipersonal 

Besök
Alla läkarprogrammets handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). Observera att vi bara kan ta emot förbokade besök.

Programhandläggare

Charlotte Karlsson Hernandez
(Ekonomifrågor, VFU, LINK)

Carolina Carneck
08-524 867 54 
(Implementering sexårigt läkarprogram)

Liliana Morales
08-524 867 13
(Programstartsfrågor)

Keyo Dixon Sedenrej
08-524 866 82 
(Implementering sexårigt läkarprogram, Curriculumkommittén)

Martin Guss
08-524 867 48
(Verksamhetscontroller)

May Sundström
08-524 860 86
(Alternativt urval PIL, Komplettering för läkare KUL)

Nina Gonsalves
(Programnämnden, LINK)

 

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-3

Karin Söderström 
08-524 864 50
Mejl angående termin 1-3 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 4-7

Liselott Lagerkrans
Tel: 08-52486584
Mejl angående termin 4-7 på läkarprogrammet

 

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41

Internationell studenthandläggare, inresande studenter

Magdalena Palmqvist
08-524 864 71

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-09-25