För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Valbara perioder

Termin 11 på sexåriga läkarprogrammet innehåller två valbara perioder om 7,5 högskolepoäng vardera. De valbara kurserna ska ge studenten möjlighet till individuell inriktning, breddning och fördjupning inom medicin och angränsande områden samt bidra till fördjupad professionell och vetenskaplig kompetens.

De valbara kurserna ingår i två perioder på termin 11, där de två perioderna har olika kursutbud. Perioderna utgör den avslutande delen av terminen.

Kursutbud, möjligheter till utbytesstudier under perioderna och övrig mer specifik information är ännu inte fastställd men publiceras senare, i god tid inför ansökningsperioden till de valbara kurserna.

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-04-14