För studenter på kursen Lärande och ledarskap (4,5 hp) kurskod 7KS016

Syftet med kursen är att du som student ska kunna leda och undervisa patienter, närstående, studenter och medarbetare inom verksamheten/organisationen på ett evidensbaserat sätt. Du kommer också att få inblick i förbättringskunskap inom vård och omsorg.

Kursplan

Kursinformation

Kursstart VT24: start v. 06

Arbetsformer

Under den här kursen vill vi i kursledningen - utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt - skapa utrymme för frågor, reflektion och analys kring lärande, handledning, ledarskap och förbättringskunskap tillsammans med dig och övriga kursdeltagare. I den här kursen arbetar du både individuellt och i grupp. Eftersom kunskap byggs på tidigare kunskap så kommer vi att utgå från dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Det innebär bland annat att du kommer att formulera och söka dina egna frågor och svar. Kursen går på hel fart 3 veckor, vilket innebär 40 timmar i veckan. 

Kursen är resultatet av ett samarbete mellan ett antal olika lärare och forskare på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) och kursen leds av enheten för Ledarskap i Sjukvård och Akademi. Om någon skulle fråga oss vad den här kursen egentligen handlar om skulle vi sammanfatta det så här: efter den här kursen ska du kunna leda dig själv och andra för att förbättra vård och omsorg.

Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Kursen kommer under vårterminen 2023 att ges på plats på campus. Samtliga lokaler som vi kommer att använda finns på KI:s Campus i Solna, se schemat för mer information.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör Maria Appelgren: Maria.Appelgren@ki.se

Schema

Schema för VT24: https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri16Q601g60887Q0g5QY9Y68Z661X985769Y590yZ07Q.html 

Frågor gällande datum för restexamination och /eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvariga.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som fastställs av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering se länk.

Documents

Profile image

Mia Von Knorring

Examinator
Profile image

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
852486080

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

 

US
Innehållsgranskare:
Maria Appelgren
2024-01-10