För dig som är student på NY STUDENT

Här hittar du aktuell information för dig som är nyantagen.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2023-08-02 – 2023-08-16 (kl. 23.59).

Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

3. Program- och kursstart

Datum: 28 augusti
Plats: Alfred Nobels Allé 23, SAL S413, Flemingsberg alternativt Zoom
Tid: 09:45-12:00

Programintroduktion 

Drop-in med frukostfralla och kaffe/te 08:45-09:00

Upprop och välkommen och allmän information om programmet kl. 09:00-09:50

Kursstart -Avancerad patofysiologi kl.10.00-12:00

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen.

KI-kort

På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 15/8. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

Här hittar du information om hur du gör för att tillgodoräkna dig kurser du redan läst på KI eller annat lärosäte.

Program- och kursstart 

Sker den 28 augusti 2023. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter.

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Här kan du få hjälp med:

Studentkontot, exempelvis om du har problem med att logga in men kolla gärna på sidan Mitt studentkonto först där många steg-för-steg-lösningar finns.

Trådlösa nätverk 

KI-kortet  - ditt lånekort, utskriftskort och passerkort som ger dig access till biblioteket utanför ordinarie öppettider samt övriga campus utanför kontorstid. KI-kortet är även accesskort till gymmet i Flemingsberg.

KI Print, exempelvis om du har problem att skriva ut.

Inloggningsproblem i Ladok  (du skriver själv ut studieintyg och registreringsintyg).

Ladda ned Office 365  (hur du använder programmen måste du ta med exempelvis din lärare).

Öppet: 08.00-16.00

Telefon:08-524 822 22

E-post: studentit@ki.se

Övrig information

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig.

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Utbildningsadministration

Vill du få studieintyg, hjälp att göra en adressändring eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig. Varmt välkommen!

Vid utbildningsadministrationen finns utbildningsadministratörer, samordnare för utbildningslabb,  studievägledare och utbildningssamordnare/gruppchef för utbildningsadministrationen. 

https://ki.se/labmed/utbildningsadministration

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-08-25