Checklista för dig som ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart

Efter första antagningsbeskedet

Inför terminsstart

Efter terminsstart

JG
Innehållsgranskare:
2023-08-25