Checklista för dig som ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart

Tacka ja till din utbildningsplats 

När du fått det första antagningsbeskedet ska du gå in på antagning.se och svara i tid för att behålla din plats. 

Aktivera ditt studentkonto

Du behöver aktivera ditt konto för att kunna registrera dig på din första kurs. Du aktiverar själv ditt studentkonto.

Läs mer om hur du gör på sidan Mitt studentkonto

Registrering och upprop

Du måste registrera dig när du börjar din utbildning vid KI, vissa utbildningar har obligatoriskt upprop. Mer information kommer att finnas på din utbildnings kurs- och programwebb

Ansök om studiemedel och ta del av studentrabatter

Tänk på att skicka in din ansökan till CSN i god tid. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Om du ska gå på ett program och ska ansöka om studiemedel från CSN, rekommenderas starkt att du ansöker om ett år i taget (60 hp) och inte bara en termin (30 hp). 

Läs mer om studiemedel på CSN.se 

Glöm inte att ladda ner Mecenat-appen för att del av de studentrabatter och erbjudanden som Mecenat erbjuder. 

Skaffa KI-kort

KI-kortet fungerar som ditt passerkort, lånekort och utskriftskort.

Så här skaffar du ditt KI-kort

Läs mer om villkoren för KI-kortet

Bli medlem i kåren

Delta i en mängd olika evenemang! Ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och få vänner för livet. Kårerna bevakar även utbildningarnas kvalitet och verkar för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student.

Läs mer om vilken studentkår som passar dig.

Lär känna universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket på KI tillhandahåller kurslitteratur, databaser och artiklar. Dessutom finns det studieplatser för olika behov, exempelvis grupprum och tysta läsesalar. På biblioteket hittar du även Student-IT som kan hjälpa till med inloggningen till studentkontot, wifi, utskriftskonto och nedladdning av olika programvaror. Här finns också bibliotekarier och skrivpedagoger som kan hjälpa dig att söka information, hantera referenser och skriva akademiskt.

Universitetsbibliotekets webbplats

Ny student på biblioteket

Skaffa kurslitteratur 

  • Du hittar listan över rekommenderad litteratur i kursplanen som du hittar på din kurs- eller programwebb 
  • Medicinska Bokhandeln säljer kurslitteratur till studentpris. Även begagnad kurslitteratur. Bokhandeln finns på campus Solna, Berzelius väg 3 och på campus Flemingsberg, "Harrys böcker", Alfred Nobels allé 9. 
  • En stor del kurslitteratur kan du köpa begagnat av tidigare studenter. 
  • Universitetsbiblioteket har ett begränsat antal exemplar av all obligatorisk litteratur för utlåning. 

Installera dina digitala verktyg

Bekanta dig med lärplattformen Canvas, logga in på din studentmejl och ladda ner Office 365. KI tillhandahåller flertalet digitala tjänster för dig som student på KI. Du har åtkomst till de flesta tjänster via ditt studentkonto. 

Digitala tjänster och verktyg för studenter

Bekanta dig med "Student på KI"

Student på KI har vi samlat användbar information och länkar till dig som studerar på KI. Bokmärk sidan så du lätt kommer åt den. 

Lär dig om dina rättigheter och skyldigheter som student

Som student på högskolenivå har du ett sort ansvar över dina egna studier. Förbered dig genom att läsa mer om regelverket som styr utbildningen på KI

Skaffa ett hälsointyg inför VFU/VIL

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan.

Du kan ansöka tidigast efter terminsstart. 

Läs mer om VFU/VIL och hur du går tillväga för att skaffa ett hälsointyg.

Varmt välkommen till KI!

LB
Innehållsgranskare:
2022-12-21