För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi NY STUDENT

Här hittar du aktuell information för dig som är nyantagen.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 22 juli, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2022.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2022-08-03 till 2022-08-17 (kl 23:59) Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Patologi (4 hp) 3DC003

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Schema för programstart Foto: N/A

3. Program- och kursstart

Datum: 2022-08-29
Lokal: K64, kursrum 1
Tid: 10.30-12.00, 13.00-16.45

Programintroduktion 

Upprop, välkommen och allmän information kl. 10.30-12.00

(Programdirektor Lars Frelin och studierektor Emilie Hultin, samt utbildningsadministratör Emma Hyldéen deltar.)

Kursstart kl. 13.00-16.45, Patologi 4 hp

Vägbeskrivning:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kursrum 1, K2-huset, K64

Gå in via huvudentrén på sjukhuset. Gå rakt fram och sedan till vänster till K2-huset. Tag trappa eller hiss till plan 6 och vid ingång K64 ligger kursrummet.

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

Viktig information gällande nedläggningen av magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi kommer att ges för sista gången HT 2022. Omexaminationer kommer att erbjudas enligt övergångsbestämmelser i respektive kursplan. För information om dina möjligheter att slutföra utbildningen, läs mer här.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen.

KI-kort

På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här.

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl 08.00-17.00.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kontakta programdirektor Lars Frelin, studierektor Karin Sundström eller programstudievägledare Britt Isaksson. Du hittar deras kontaktuppgifter under kontakter.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 15/8. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

Här hittar du information om hur du gör för att tillgodoräkna dig kurser du redan läst på KI eller annat lärosäte.

Program- och kursstart 

Sker den 29 augusti 2022. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter.

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Här kan du få hjälp med:

Studentkontot, exempelvis om du har problem med att logga in men kolla gärna på sidan Mitt studentkonto först där många steg-för-steg-lösningar finns.

Trådlösa nätverk 

KI-kortet  - ditt lånekort, utskriftskort och passerkort som ger dig access till biblioteket utanför ordinarie öppettider samt övriga campus utanför kontorstid. KI-kortet är även accesskort till gymmet i Flemingsberg.

KI Print, exempelvis om du har problem att skriva ut.

Inloggningsproblem i Ladok  (du skriver själv ut studieintyg och registreringsintyg).

Ladda ned Office 365  (hur du använder programmen måste du ta med exempelvis din lärare).

 

Öppet: 08.00-16.00

Telefon:08-524 822 22

E-post:studentit@ki.se

Övrig information

Reservantagning/Registrering

Efter urval sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program. Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig.

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser? Svar på dessa frågor hittar du på Ny student på KI.

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

Utbildningsadministration

Vill du hämta ut en tentamen, få studieintyg, hjälp att göra en adressändring eller få annat administrativt stöd - då finns vi på utbildningsadministrationen här för dig. Varmt välkommen!

Vid utbildningsadministrationen finns utbildningsadministratörer, samordnare för utbildningslabb,  studievägledare och utbildningssamordnare/gruppchef för utbildningsadministrationen. Ansvarig utbildningsadministratör för magisterprogrammet i diagnostisk cytologi är Emma Hyldeén; telefon: 0852483771 E-post: emma.hyldeen@ki.se

https://ki.se/labmed/utbildningsadministration

Rutiner vid utlämning av tentamen/låneexemplar

Utlämning av tentamen har digitaliserats sedan mars 2020. Om du vill ta ut tentamen eller lånexemplar behöver du maila nedanstående uppgifter till studentexpeditionen för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

Fyll i dessa uppgifter för att få utlämning av tentamen/låneexemplar:

Namn | Program | Kursnamn | Termin | Kod på examinationen | Datum för examinationen.

Epost: emma.hyldeen@ki.se

Angående klädsel

Det är obligatoriskt att ha labbrock på sig under laborationerna på denna utbildning och därför kommer ni att få låna en labbrock i tyg.

OBS! Saknas labbrocken vid laborationstillfället får man inte delta.

Labbrocken kvitteras ut innan första labbtillfället och ska sedan lämnas tillbaka efter sista labbtillfället på utbildningen. En påminnelse kommer att skickas via mejl på vårterminen innan examen. 

Under utbildningstiden ansvarar man själv för tvätt av labbrocken och det görs lämpligast på 60°C.

Samtidigt med labbrocken kommer det att delas ut skyddsglasögon och en namnskylt i form av en plastficka med pennor i som ni får behålla. Allt detta ska sedan tas med vid varje laborationstillfällena om inget annat anges.

Det finns klädskåp på plan 5 där ni kan sätta ett eget lås på och förvara labbrocken i, annars rekommenderas att förvara labbrocken i en plastpåse i väskan då den inte kommer att vara ren. Under sommarledigheten måste skåpen tömmas.

Välkomna ut på labb!

Våra utbildningslokaler – plan 8

På plan 8 hittar ni våra utbildningslokaler, både utbildningsadministration och laboratorier.

Värdeskåp – plan 8

Utanför våra utbildningslabb så finns låsbara skåp att låna under laborationerna. Behövs förvaring av tex ytterkläder och större väskor hänvisar vi till förvaringsskåpen på plan 5.

Förvaringsskåp – plan 5

Vi erbjuder förvaringsskåp (klädskåp) på plan 5.

Skåpen kan lånas under terminstid men måste tömmas innan sommaren

Ta med hänglås!

Vilorum

Vilrumsnyckel hämtas ut i utbildningsadministrationen med hjälp av personal.

Det är obligatoriskt att alltid checka-in / checka-ut på den lista som ligger i utbildningsadministrationen.

Vi rekommenderar att du använder vilrummet i max en timme. Om du fortfarande inte mår bra efter den timmen bör du gå hem.

”Andrum” för meditation och bön

På plan 5 finns "Andrummet" som är ett rum för stillhet, meditation och bön. Rummet är öppet för alla som studerar, forskar och arbetar på KI. Även i Solna finns ett liknande rum.”Andrum” för meditation och bön

För att alla ska känna sig välkomna i dessa rum, som är tillgängliga för alla på KI, lämnas inget kvar i rummet när man går.

Mer information finns på ki.se.