För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och ansvarsområden för oss som jobbar med Karolinska Institutets magisterprogram i klinisk optometri - välkommen att höra av dig!

Optikerutbildningen på Avdelningen för ögon och syn, CNS

Besöksadress

Optikerprogrammet
Eye Center of Excellence
Eugeniavägen 12, 1 trappa upp (hiss finns)
Solna

Du hittar oss snett mitt emot KI Campus Solna och huvudentrén till NKS (Nya Karolinska Solna). Ta den orange spiraltrappan direkt till vänster innanför entrén så kommer du rätt!

Busshållplatsen närmast våra lokaler och KI Campus Solna heter "Karolinska sjukhuset Eugeniavägen".

Postadress (obs! se särskild adress längre ner för leveranser - ingen budbil får stanna utanför Eugeniavägen 12)

Karolinska Institutet
Optikerprogrammet
Eye Center of Excellence
Eugeniavägen 12
171 64 Solna

Leveranser hänvisas till

Optikerprogrammet, Eye Center of Excellence
Godsmottagning/ Nedfart 2
Eugeniavägen 12

Programdirektor (PD), ordf programråd, internationaliseringsansvarig

Marika Wahlberg Ramsay, PhD, assisterande lektor, leg. optiker
marika.wahlberg.ramsay@ki.se, 08 524 825 30

 • Övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inkl.
 • Kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser

Bitr programdirektor

Abinaya Venkataraman, PhD, lektor och docent, optiker
abinaya.venkataraman@ki.se

 • Biträder PD, särskilt gällande magisterprogrammet i klinisk optometri

Examinator

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb. Länkar till dessa finns på sidan Programöversikt.

 • Anpassning för dig med funktionsvariation
 • Frånvaro från obligatoriska undervisningsmoment
 • Avstämning inför examination på ej aktuell kursplan
 • Betyg på kurs

Kursansvarig lärare (ibland samma som examinator)

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb. Länkar till dessa finns på sidan Programöversikt.

 • Ansvar för kursens upplägg och genomförande
 • Anmälan till tenta-/ omtentatillfälle om du inte tillhör den kull som just har läst kursen
 • Avstämning inför kursdeltagande med senare kull (vid individuell studieplan)

Kursadministratör

Maria Persson
maria.persson@ki.se

Butikschef/ patientmottagning optikerutbildningens ögonklinik

Kristin Ehinger
kristin.ehinger@ki.se, 08 524 825 22

All personal på Avdelningen för ögon och syn, CNS

Kontaktuppgifter till samtlig personal inom avdelningens olika forskargrupper och optikerutbildningen, hittar du i KI:s medarbetarkatalog.

Utbildningskansli CNS

Övergripande utbildningsfrågor hanteras vid ett utbildningskansli med placering på CNS centrala administration, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset i Solna. Där finns bland annat GUA, en programstudievägledare och en programhandläggare. 

Eftersom vi jobbar delvis på distans ber vi dig att boka en tid för att träffa oss på kontoret, så att vi säkert är på plats.

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, hiss 1, plan 5
171 77 Stockholm

Programstudievägledare för bland annat magisterprogrammet i klinisk optometri

Mirkka Määttä Pescador
studievagledare@cns.ki.se, 08 524 864 33

 • Personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • Information om utbildningen till både antagna och presumtiva studenter
 • Studieuppehåll och återupptag av studier
 • Hjälp med studieplanering
 • Dispensärenden för tillträde till högre termin
 • Information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Obs! att studievägledaren har tystnadsplikt.
Se även KI:s samlade information om stödfunktioner som hjälper dig genom studierna!

Programhandläggare för bland annat magisterprogrammet i klinisk optometri

Åsa Borglund
asa.borglund@ki.se, 08 524 861 43

 • Ansökan om tillgodoräknande på större del av program
 • Arvoden studentrepresentanter i UN CNS
 • Ersättningar till tillfälligt anställda studenter
 • Protokoll från programrådet och UN CNS
 • Reservantagning
 • Antagning senare del av program (tillämpas inte)

Ledamöter i programråd och CNS utbildningsnämnd (UN CNS)

På sidan Programmets organisation hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöter i optikerprogrammens programråd och UN CNS.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-11-30