För studenter på kursen Motiverande ledarskap, 7,5 hp, 9K8113 kurskod 9K8113

Fokus ligger i denna kurs ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om kursen 

Motiverande ledarskap är en ledarskapsmodell baserad på samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM). Kursen fokuserar på ledarfärdigheterna initiera, facilitera och utvärdera utveckling/förändring, både hos enskilda medarbetare och inom organisationen i stort.

Kursupplägg

Kursen innehåller en variation av aktiviteter, såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektion. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal, med efterföljande handledning/återkoppling. Pedagogiken bygger på så sätt samman kursdeltagarnas individuella erfarenheter med teoretiska och praktiska läraktiviteter. Kursen ges på halvfart (50 %).

Till vem riktar sig kursen?

Chefer och ledare samt HR-personal.

Datum och plats 

Datum: Kursen pågår på halvfart från vecka 38 till vecka 47, 2021. Kursträffar: 6-7 oktober, 20-21 oktober, 28 oktober och 25 november.

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, Stockholm. OBS! Om det inte skulle gå att hålla fysiska träffar i höst med anledning av Coronaviruset kan denna kurs ges digitalt. 

Anmälan 

Du anmäler dig till kursen via Uppdragsutbildningen. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Maria Beckman

Kursansvarig

Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/ psykoterapi.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Christina Bäckman

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.

Dokument