För studenter på kursen Neuro Solna kurskod 2LK063

Välkommen till Neuromomentet i Solna VT 24
Momentet fokuserar på det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom specialiteten neurologi, neurokirurgi och neurorehab.

Här hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.
I kursplanen hittar du mer information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Neurologimomentet under VT 2024 pågår under följande tider:

Neuro 1: 240220-240321 med obligatoriskt upprop den 20/2 kl 08.30. i lokal Nanna Svartz, J3:12, på NKS

Neuro 2: 240416-240524 med obligatoriskt upprop den 16/4 kl 08.30. i lokal Rehabsalen plan 2 på Norrbacka

Momentet är förlagt till Karolinska Solna och kursen kommer huvudsakligen att användas till praktiska, patientnära aktiviteter. 

Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden de flesta dagarna är kl. 8.00 - 16.30

 

Schema - Preliminärt

Uppdateringar gällande aktuellt schema sker alltid i Canvas

Kontaktpersoner

LB
Innehållsgranskare:
2024-01-08