För studenter på kursen Neuro Solna kurskod 2LK063

Välkommen till Neuromomentet i Solna VT 23
Momentet fokuserar på det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom specialiteten neurologi, neurokirurgi och neurorehab.

Här hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.
I kursplanen hittar du mer information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Neurologimomentet under VT 20223 pågår under följande tider:

Neuro 1: 230220-230322 med obligatoriskt upprop den 20/2 kl 08.30. Info angående lokal kommer att finnas i Canvas ett par veckor innan kursstart. 

Neuro 2: 230417-230526 med obligatoriskt upprop den 23/4 kl 08.30. Info angående lokal kommer att finnas i Canvas ett par veckor innan kursstart. 

Momentet är förlagt till Karolinska Solna och kursen kommer huvudsakligen att användas till praktiska, patientnära aktiviteter. 

Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden de flesta dagarna är kl. 8.00 - 16.30

 

Schema - Preliminärt

Uppdateringar gällande aktuellt schema sker alltid i Canvas

Kontaktpersoner