För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi NY STUDENT

Här hittar du aktuell information för dig som är nyantagen.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 24 juli, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2020-08-03 till 2020-08-19 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Patologi (4 hp) 3DC003

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Om du har några funderingar eller frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss:

3. Corona

Programspecifik information relaterad till corona.

Information till studenter om undervisning med anledning av corona

Allmän information rörande corona till KI:s studenter hittar du här.

4. Program- och kursstart

Datum: 2020-08-31
Lokal: Allt sker digitalt i Zoom via https://ki-se.zoom.us/s/65879576537 .
Tid: Programintroduktion  kl. 9.30-12.00.

-Välkommen (Programdirektor Lars Frelin och Studierektor Karin Sundström deltar.)

-Program introduktion

-Praktisk information

-Frågestund

Kursstart kl.13.00-16.00. 

Här hittar du information från studie- och karriärvägledaren.

5. Välkommen till Karolinska Institutet!

Datum: 2020-09-04
Tid:  Från 13.30 till cirka 14.30

Varmt välkommen till KI och höstterminens digitala Välkomstceremoni!

Du bjuds då på livesändning med rektors välkomsttal följt av inspiration till ditt nya studentliv på KI.

Sändningen äger rum den 4 september och startar klockan 13:30. Länk till livesändningen skickas

i början på första terminsveckan till den mailadress du angivit på antagning.se.

Som ny student får du också KI:s populära ryggsäck! Information om var och när du kan hämta den kommer i samma mail som länken till Välkomnandet.


Väl mött den 4 september!

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Anstånd 

Har du inte fått tjänstledigt? Eller du behöver ansöka om anstånd med studiestarten av annan anledning, det vill säga du önskar senarelägga studiestarten med bibehållen plats, då ansöker du om detta hos Antagningsgruppen vid KI. 

Har du frågor om anståndsansökan ringer du till Antagningsgruppen. Du behöver bifoga ett underlag till din ansökan, exempelvis intyg från arbetsgivaren om ej beviljad tjänstledighet eller intyg från försäkringskassan att du är föräldraledig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Antagningsgruppen.

KI-kort

På Universitetsbiblioteket hämtar du ut ditt KI-kort som är ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Läs mer här.

Heltidsstudier

Utbildningen bedrivs på heltid. Det betyder att obligatorisk undervisning såsom seminarier, gruppövningar och klinisk färdighetsträning kommer att schemaläggas måndag - fredag ca kl 08.00-17.00.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen kontakta programdirektor Lars Frelin, studierektor Karin Sundström eller programstudievägledare Britt Isaksson. Du hittar deras kontaktuppgifter under kontakter.

Ansökan om tillgodoräknande - anmälan om tidigare studier

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. 

För att kunna ge dig ett beslut före terminsstart måste vi ha din ansökan senast 17/8. Du också måste vara registrerad på programmets första kurs för att vi ska kunna ge dig ett beslut om tillgodoräknande.

Här hittar du information om hur du gör för att tillgodoräkna dig kurser du redan läst på KI eller annat lärosäte.

Program- och kursstart 

Sker den 31 augusti 2020. Detaljerade scheman finns på respektive kurswebb som du hittar på sidan programöversikter.

Terminstider vid KI

Här hittar du terminstider vid KI.

IT frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier.

Här kan du få hjälp med:

Studentkontot, exempelvis om du har problem med att logga in men kolla gärna på sidan Mitt studentkonto först där många steg-för-steg-lösningar finns.

Trådlösa nätverk 

KI-kortet  - ditt lånekort, utskriftskort och passerkort som ger dig access till biblioteket utanför ordinarie öppettider samt övriga campus utanför kontorstid. KI-kortet är även accesskort till gymmet i Flemingsberg.

KI Print, exempelvis om du har problem att skriva ut.

Inloggningsproblem i Ladok  (du skriver själv ut studieintyg och registreringsintyg).

Ladda ned Office 365  (hur du använder programmen måste du ta med exempelvis din lärare).

 

Öppet: 08.00-16.00

Telefon:08-524 822 22

E-post:studentit@ki.se

Praktisk information

Hur skaffar jag ett KI-kort? Vad ska jag ha studentkontot till? Hur får jag tillgång till universitetsbibliotekets alla tjänster och resurser? Svar på dessa frågor hittar du på Ny student på KI.