För studenter på kursen Ögats sjukdomar och diagnostik (7,5 hp) kurskod 3OP007

Kursen är en fördjupning inom ögats sjukdomar och sjukdomar relaterade till ögat. Du ska lära dig känna igen symptom och kliniska fynd samt att handlägga patientärenden på adekvat sätt. Kursen innehåller bland annat föreläsningar och patientmöten.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på magisterprogrammet i klinisk optometri, och löper över både hösttermin (2,5 hp) och vårtermin (5 hp).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på magisterprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omtentor med senare studentkullar

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i de examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska göras till kursadministratören senast fyra veckor innan tentan.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till ansvarig kursadministratör.

Kursanalys

HT22/VT23 Kursanalys

HT21/VT22 Kursanalys

HT20/VT21 Kursanalys

VT20 Kursanalys

VT19 Kursanalys

Kontaktuppgifter

Besarta Sahiti

Kursledare

Maria Persson

Kursadministratör
MN
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-06-30