För studenter på kursen Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik (7,5 hp) kurskod 3OP011

Detta är en av de kurser som tillsammans ger dig behörigheten att använda diagnostiska ögondroppar. Kursen omfattar okulär neurofarmakologi, okulära preparat, okulära diagnostiska medikament, okulära reaktioner vid användning av preparat samt diagnostiska metoder.

Kursplan

Information

Denna kurs inleder magisterprogrammet i klinisk optometri.

Registrera dig på kurser i Ladok

För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på denna kurs inom angiven tid, se programwebbens information till nya studenter på magisterprogrammet i klinisk optometri.

Registreringsperioden för inledande kurs skiljer sig från standard, som är en vecka innan kursstart, till två dagar efter kursstart. Du ser alltid aktuella datum i Ladok. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registrera dig i Ladok

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på magisterprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omtentor med senare studentkullar

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i de examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska göras till kursadministratören senast fyra veckor innan tentan.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till ansvarig kursadministratör.

Kursanalys

HT22 Kursanalys

HT21 Kursanalys

HT20 Kursanalys

HT19 Kursanalys

Kontaktuppgifter

Maria Nilsson

Examinator

Mirza Karamovic

Kursledare
704380198

Maria Persson

Kursadministratör
MN
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2022-12-19