För studenter på kursen Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp) kurskod 9QA333

Kursen Omvårdnad inom intermediärvård är en ny kurs som ges av Karolinska Institutet och som inriktar sig på omvårdnad av patienter som har ett vårdbehov mellan intensivvård och vårdavdelning. Intermediärvård är under snabb utveckling och inte minst Covid-19 pandemin visade på behovet av denna vårdform. Kursen ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet till kompetensutveckling på avancerad nivå och fördjupning i specifik omvårdad av patienter i behov av intermediärvård.

Kursplan

Om kursen HT22

Kursen är en uppdragsutbildning och ges på halvfart vecka 41-50. Kursen ges delvis som distansutbildning med 6 digitala kursdagar och 4 fysiska träffar på Södersjukhuset. Kursen varvar teori med föreläsningar och seminarier via Zoom med färdighetsträning i t ex hjärt-lungstatus, artärpunktion och noninvasiv ventilation. Lärare och föreläsare på kursen är specialistsjuksköterskor och läkare verksamma inom intermediärvård och andra specialiteter relevanta för kursen. Kursen startar med en fysisk träff den 12/10. För vidare datum se länken under schema nedan. 

Mer information

Kursanalys samt kursvärdering

Kursen ges första gången HT 2022.

Kontaktuppgifter

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91
EJ
Innehållsansvarig:
Cecilia Bodén
2022-06-21