För studenter på kursen Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp) kurskod 9QA333

Kursen Omvårdnad inom intermediärvård inriktar sig på omvårdnad av patienter som har ett vårdbehov mellan intensivvård och vårdavdelning. Intermediärvård är under snabb utveckling och inte minst Covid-19 pandemin visade på behovet av denna vårdform. Kursen ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet till kompetensutveckling på avancerad nivå och fördjupning i specifik omvårdad av patienter i behov av intermediärvård.

Kursplan

Om kursen HT23

Kursen är en uppdragsutbildning och ges på halvfart vecka 40-49. Kursen ges delvis som distansutbildning med sju digitala kursdagar och tre fysiska träffar på Södersjukhuset. Kursen varvar teori med föreläsningar och seminarier via Zoom med färdighetsträning i till exempel noninvasiv ventilation och mobilisering. Lärare och föreläsare på kursen är specialistsjuksköterskor och läkare verksamma inom intermediärvård och andra specialiteter relevanta för kursen. Kursen startar med en digital träff den 2/10. För vidare datum se schema. 

Mer information

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Eva Joelsson-Alm

Kursansvarig

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Profile image

Ulla Finati

Handläggare
+46852483891
EJ
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-06-14