För studenter på kursen Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp kurskod 1SJ036

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med fokus på allmänpediatrik samt betydelsen av familjecentrerad vård och interprofessionell samverkan. Kursen tar upp omvårdnadsaspekter inom följande områden; akut pediatrik, allergi och överkänslighetssjukdomar, diabetes, övervikt och fetma.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen är delvis IT-baserad och består av 4 obligatoriska kursdagar innehållande introduktionsföreläsningar och seminarium, falluppgifter via lärplattformen Canvas, samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och pågår i 5 veckor. Kursen kommer att gå vecka 14–18 och består av 2 teoriveckor (vecka 14 och 18) samt 3 VFU-veckor (vecka 15, 16 och 17). Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 studietimmar/vecka. VFU-veckorna består av 32 timmar/vecka och en studiedag cirka 8 timmar, totalt 40 timmar/vecka. Upplägget förutsätter att studietiden, inklusive VFU på 40 timmar/vecka efterlevs.

Två veckor innan kursstart kommer du som registrerad kursdeltagare få tillgång till dokument och kursanvisningar via en sluten kursaktivitet i Canvas, "VT-24 Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad". 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

VFU verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen består av en placering på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset med tillhörande öppenvårdsmottagningar, endera en sjukhusansluten öppenvårdsmottagning, en specialistavdelning på sjukhuset eller en vårdavdelning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen tränar studenten sin förmåga att identifiera, bedöma och reflektera kring det sjuka barnet och dess familjs omvårdnadsbehov. Studenten kommer också få medverka i vanligt förekommande undersökningar på praktikplatsen. Utöver denna placering kommer studenterna få göra studiebesök och medverka i reflektionsträff.

Kontaktuppgifter

Profile image

Inger Kull

Kursgivare
852480002

Student på KI

IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-01-05