För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Valbara kurser

Under det sista året ingår en valbar kurs omfattande 7,5 hp där du ges möjlighet till att fördjupa dig inom ett område som du finner särskilt intressant för din kommande yrkesfunktion. Den valbara kursen läser du i termin 5.

Anmälan till valbar kurs  HT24 öppnar 16 maj! 

Viktiga datum inför HT24

  • 16 maj - Anmälan på antagning.se öppnar
  • 24 maj - Sista dag att anmäla sig till valbar kurs 
  • ca 15 juni - Antagningsbesked publiceras på antagning.se

Anmälan till valbar kurs 

Det är viktigt att du anmäler dig till valbar kurs inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter det att platserna har fördelats till de som anmält sig i rätt tid. 

Samtliga studenter ska anmäla sig via antagning.se. Där finns en särskild inloggningssida för valbara kurser på KI.

Du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan – ”Är du redan student” - står det där du ska logga in. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

Var noga med att läsa anmälningsguiden för valbar kurs på Sjuksköterskeprogrammet som du hittar under dokument längre ner på denna sida. 

Din anmälan

Obs:  Det är inte tillåtet att byta efter sista anmälningsdag, så var noga med din rangordning!

I din anmälan ska du anmäla dig till sammanlagt fem kurser och rangordna dem efter dina önskemål. Det är heller inte tillåtet att byta efter det att du fått ditt antagningsbesked. Den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp i din anmälan. Antalet platser per kurs är begränsat. Det är därför viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser eftersom det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ.

Alla ska ansöka om valbar kurs, dvs du ska ansöka även om du planerar att ansöka om tillgodoräknande.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan: Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdagen har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

I kursen Global Hälsa ingår utlandsstudier hos KIs samarbetspartners ute i världen. Kursen utgör därför vissa kostnader för dig som student. Det är också viktigt att känna till att kursen är väldigt intensiv och ger, i många fall, starka intryck.

Därför rekommenderar vi, att om du känner minsta tveksamhet kring detta, överväger att välja en annan valbar kurs eftersom det inte är tillåtet att byta kurs när du fått ditt antagningsbesked. 

Efteranmälan

Om du inte anmält dig till valbar kurs i tid kan endast beredas plats på kurs som har ledig plats efter urval. Behöver du göra en efteranmälan skickar du ett mail till ssk@nvs.ki.se med de kurser du vill läsa, i prioriterad ordning (fem kurser). Du kommer att beredas plats på den kurs där det finns lediga platser. När du fått besked om en kursplats är det inte tillåtet att byta.

Urval

Urval: Om det finns fler sökande än platser på en kurs så sker urval. Urvalet till valbara kurser på Sjuksköterskeprogrammet sker genom lottning.

Meriter: Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KIs studiedokumentationssystem.

Kursutbud HT24

Under terminens sista nio veckor läser du valbar kurs (7,5 hp) och kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp) enligt nedan. I vilken ordning du läser kurserna beror på vilken valbar kurs du blir antagen till:

v. 47-51 Valbar kurs, 7,5 hp, Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027

v. 51-03 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027, Valbar kurs, 7,5 hp

v. 47-51

SK033 1SJ033 Omvårdnad vid cancersjukdom

SK034 SJ034 Omvårdnad av personer med akuta ohälso-och sjukdomstillstånd

SK036 SJ036 Omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjecentrerad omvårdnad

v. 51-03

SK035 1SJ035 Sjukdomars patofysiologi och prevention

SK037 1SJ037 Omvårdnad med smärttillstånd

SK038 1SJ038 Sår och omvårdnad vid sårbehandling

VAL66 2XX066 Global hälsa

VAL78 2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

Kursutbud VT24

Under terminens sista nio veckor läser du valbar kurs (7,5 hp) och kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp) enligt nedan. I vilken ordning du läser kurserna beror på vilken valbar kurs du blir antagen till:

v. 14-18 Valbar kurs, 7,5 hp, Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027

v. 18-22 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027, Valbar kurs, 7,5 hp

v. 14-18

SK033 1SJ033 Omvårdnad vid cancersjukdom

SK034 1SJ034 Omvårdnad av personer med akuta ohälso-och sjukdomstillstånd

SK036 SJ036 Omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjecentrerad omvårdnad

v. 18-22

SK032 1SJ032 Sexuell hälsa

SS035 1SJ035 Sjukdomars patofysiologi och prevention

SS038 1SJ038 Sår och omvårdnad vid sårbehandling

GLO66  2XX066 Global hälsa

PAR78 2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

HH081 XX081 Hållbar hälsa och utveckling

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras senast ca 15 juni på ”Mina sidor” på antagning.se. Du kan bara bli antagen till en kurs. Om du blir antagen till en högre prioriterad kurs så stryks du automatiskt från alla lägre prioriterade kurser i din anmälan.

Du kan bevaka din anmälan på ”Mina sidor”, men under hela antagningsperioden kommer dina valda kursalternativ att ha status ”Handläggning pågår”. Resultatet ser du först när urvalsresultatet publiceras.

Reservantagning

Det sker ingen reservantagning i de valbara kurserna. När du fått besked om en kursplats är det inte tillåtet att byta.

Återbud efter antagningsbesked

OBS! Om du blivit antagen till en kurs eller om det uppstår någon situation (t.ex. beviljat studieuppehåll den terminen som kursen ges) som gör att du inte vill ta din plats i anspråk är det viktigt att du meddelar detta till: ssk@nvs.ki.se.

Tillgodoräknande

Det finns tyvärr ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast. Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja den valbara kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Du har inte rätt att både läsa valbar kurs och få en kurs tillgodoräknad. Om din ansökan om tillgodoräknande blir beviljad innan sista anmälningsdag så ska du själv radera din anmälan från antagning.se. Blir din ansökan beviljad efter kursstart ska du meddela detta till kursansvarig.

Ansök om tillgodoräknande

Documents

KG
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2024-06-25