För studenter på kursen Öron/näsa/hals kurskod 2TL040

Syftet med kursen är att ge tandläkarstuderande en ökad förståelse för och kännedom om problem gemensamma med öronspecialiteten och som är av betydelse för yrkesrollen som tandläkare.

Kursplan

-

 

Kursen syftar också till att ge tandläkare bättre underlag för samarbete med ÖNH-läkare och för remittering av patienter till olika medicinska specialiteter. Vidare är syftet att ge praktisk träning i undersökningsteknik inom ÖNH och omhändertagande av patienter.

Kursen inriktas på sjukdomar i öron-näsa-sinus, munhåla-svalg, spottkörtlar och larynx. Även allergi, hörsel och sömnapnésyndrom behandlas.

Undervisningen ges i form av fem föreläsningar, demonstration och praktisk träning i undersökningsteknik samt närvaro vid öron-näsa-halsmottagningen. Vidare demonstreras undersökning med öronmikroskopi och fiberoptik. Patient-/videodemonstrationer med diskussion kring olika sjukdomstillstånd. Auskultation på mottagning / operation / avdelning eller akuten kan anordnas efter önskemål (kontakta kursamanuensen).

Schema för kommande terminer publiceras senast två veckor före aktuell kursstart

Innehåll

Kursen är upplagd med utgångspunkt från 12 funktionssystem, varje funktionssystem utgår från ett antal vanliga tillstånd som patienten ofta söker läkare för. 

Undervisningen på kursen utgår från följande funktionssystem och symptom:

  • Sinnen: Ont i örat, Öronsusningar, Hörselnedsättning, Yrsel, Främmande kropp, Lukt-/smakstörning, Huvudvärk, Smärta i ansiktet
  • Blodbildning och försvar: Knöl på halsen, Förstorade lymfkörtlar, Feber, Blödningsbenägenhet.
  • Andning: Nästäppa/snuva, Heshet, Ont i halsen, Andfåddhet, Andningsbiljud, Inandningssvårigheter.
  • Matsmältning: Sväljningssvårigheter, Halsbränna/sura uppstötningar, Besvär i munnen.
  • Rörelse: Trauma/skador.
  • Hud: Hudtumör/missfärgad hud, Sår/sårskada.


Kursen inriktas på sjukdomar i öron-näsa-sinus, munhåla-svalg, spottkörtlar och larynx även allergi, hörsel och sömnapnésyndrom studeras. 

Vidare demonstreras undersökning med öronmikroskopi och fiberoptik. I kursen förs även diskussion kring olika sjukdomstillstånd utifrån patient-/videodemonstrationer. Auskultation på mottagning/operation/avdelning eller akutmottagning kan anordnas efter önskemål.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstration och praktisk träning, videovisningar och auskultation.

Obligatoriska moment

  • Undersökningsteknik
  • Otoskopi/fiberskopi
  • Seminarier
  • Demonstrationer

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Administratör

Lina Nygren

Kursamanuens
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-02-22