För studenter på kursen Ortodonti kurskod 2TL099

Kursen i ortodonti syftar till att ge kunskap om normal kraniofacial tillväxt, etiologi, vävnadsreaktioner vid tandförflyttning, diagnostik, kunskap om material som används inom ortodonti och vanligt förekommande kraniofaciala anomalier. Behandlingsprinciper för barn och vuxna kommer studeras. Vidare kommer studenten självständigt lära sig att terapiplanera och behandla barn med interceptiv ortodonti.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras i kursrummet i Canvas, för registrerade studenter.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom HT22 är första gången denna kurs ges, finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Agneta Karsten

Examinator
OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
OF Odontologi

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
OF Odontologi