För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Programöversikt Påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Information om bl.a. programmets utbildningsplan, upplägg och kurser, och översiktsschema.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

De slutna kurswebbarna finns i lärplattformen Canvas. Det är endast studenter på de aktuella kurserna som kan se dem i Canvas. Där finns t.ex. eventuella detaljscheman och presentationer från föreläsningar. 

Kurs-, års- och momentansvariga lärare

Kursveckoöversikt

Kursveckoöversikten visar hur kurserna och de ingående momenten löper under varje termin.

Den publiceras senast fyra veckor innan terminsstart.

Översiktsschema

Detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har registrerat dig på kursen i Ladok (kan göras tidigast en vecka innan kursen startar och fram till två dagar efter kursen påbörjats).

Tentaschema

Detta är en översikt av de tentor som ges på programmet. Obs, ingen föranmälan brukar krävas men du måste alltid vara registrerad i Ladok på aktuellt kurstillfälle för att kunna delta. Om du gått kursen tidigare måste du omregistrera dig på aktuellt kurstillfälle och om registreringsperioden passerats behöver du i så fall ta kontakt med studievägledare/utbildningsadministratör.

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av t.ex. lokal, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Viktiga datum

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-12