För studenter på kursen Psyke Solna kurskod 2LK063

Momentet utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendelära. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke inleds måndagen den 2 september.

Psykiatrimomentet

Introduktion för delmoment psykiatri Solna sker tisdag den 3/9 kl. 09:15 i CPFs utbildningslokaler - 36 salen, plan 6, Norra Stationsgatan 69.
Momentet inleds med två veckors föreläsningar, där delmoment Beroendes dagar ligger insprängda efter en vecka. Därefter är det ytterligare en dryg veckas teori som efterföljs av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 
Vi har fyra tillfällen för våra fallseminarier (kl 13-16). Ett praktiskt prov sker i mitten och det andra praktiska provet, samt en workshop i evidensbaserad medicin (EBM), är i slutet av psykiatrimomentet. Det ingår även tre TBL-seminarium (Team Based Learning) med teman såsom Psykofarmakologi, Psykos och Differentialdiagnostik. Som förberedelse inför våra Praktiska prov föregås dessa av ett obligatoriskt seminarium om intervjuträning.

Kliniska placeringar

VFU inleds tisdag den 24/9 och placeringarna inkluderar för de flesta både öppen- och heldygnsvård samt jourtjänstgöring. Du är schemalagd på en psykiatrijour på dag-, kvälls- eller helgpass och har även en beroendemedicinsk kvällsjour (sistnämnda jour tillhör delmoment beroende). 

De kliniska placeringarna sker främst på Psykiatri Nordvästs avdelningar och mottagningar. Några av er kommer även att ha kliniska placeringar på Aleris Psykiatri eller Beroendecentrum Stockholm. I VFUn ingår även en jourtjänstgöring på Psykiatriska akutmottagningen.

OBS! Du måste ha ett fungerande e-Tjänstekort inför momentet. Om du inte har ett, boka snarast tid för fotografering

Registrera dig själv på kursen!

Registrering är obligatoriskt för att behålla din plats på kursen!

Information om LADOK

Logga in i LADOK

Schema

OBS! Nedan ser ni preliminära scheman. Vissa föreläsnings- eller seminarietillfällen kan komma att ske digitalt. Uppdateringar, mer information och material finner ni i CANVAS. 

Schema Psyke Solna HT 2024 omgång 1

Schema Psyke Solna HT 2024 omgång 2

Kompetensmål moment Psyke - Delmoment psykiatri och beroende 230112

Kurslitteratur

Kontaktuppgifter

Profile image

Dimitrios Andreou

Ansvarig för delmoment Psykiatri Solna

Susanna Kron

Utbildningsadministratör, Psykiatri Solna
+46852483283

Natalie Pohjanen

Amanuens Psykiatri Solna, ST-läkare

Madeleine Liljegren

Lärare, Psykiatri Solna, ST-läkare
DA
Innehållsgranskare:
Susanna Kron
2024-06-05