För studenter på kursen Psyke Solna kurskod 2LK063

Momentet utgörs av delmomenten Psykiatri och Beroendelära. Stor vikt läggs vid klinisk diagnostik, handläggning av vanliga psykiatriska tillstånd, bemötandefrågor och förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke inleds måndagen den 16:e januari.

Psykiatrimomentet

Introduktion för delmoment psykiatri Solna sker tisdag den 17/1 kl. 09:00 i CPFs utbildningslokaler - 36 salen, plan 6, Norra Stationsgatan 69.
Momentet inleds med 2-3 veckors föreläsningar, därefter inleds den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Obligatoriska seminarier sker oftast på fredagseftermiddagar (kl 13-16). Ett praktiskt prov sker i mitten och det andra praktiska provet, samt en workshop i evidensbaserad medicin (EBM), sker i slutet av psykiatrimomentet. Det ingår även ett TBL-seminarium (Team Based Learning) och ett Intervjuträningsseminarium.

Kliniska placeringar

VFU inleds tisdag den 31/1 och placeringarna inkluderar för de flesta både öppen- och heldygnsvård samt jourtjänstgöring. Du är schemalagd på en psykiatrijour på dag-, kvälls- eller helgpass och har även en beroendemedicinsk kvällsjour (sistnämnda tillhör delmoment beroende). 

De kliniska placeringarna sker främst på Psykiatri Nordvästs avdelningar och mottagningar. Några av er kommer även att ha kliniska placeringar på Aleris Psykiatri eller Beroendecentrum Stockholm. I VFUn ingår även en jourtjänstgöring på Psykiatriska akutmottagningen.

OBS! Du måste ha ett fungerande e-Tjänstekort inför momentet. Om du inte har ett, boka snarast tid för fotografering

Registrera dig själv på kursen!

Registrering är obligatoriskt för att behålla din plats på kursen!

Information om LADOK

Logga in i LADOK

Schema

OBS! Nedan ser ni preliminära scheman. Vissa föreläsnings- eller seminarietillfällen kan komma att ske digitalt. Uppdateringar, mer information och material finner ni i CANVAS. 

Schema Psyke Solna VT 2023 omgång 1

Schema Psyke Solna VT 2023 omgång 2

Kompetensmål Moment Psyke reviderad VT22

Kurslitteratur

Kontaktuppgifter

Dimitrios Andreou

Ansvarig för delmoment Psykiatri Solna

Susanna Kron

Utbildningsadministratör, Psykiatri Solna

Matilda Lantz

Amanuens Psykiatri Solna, ST-läkare

Sofia Pino-Hermansson

Lärare, Psykiatri Solna, ST-läkare
DA
Innehållsgranskare:
Susanna Kron
2022-12-14