För dig som är student på Ansökan om tillgodoräknande av utbildning från utländskt universitet

Om du vill tillgodoräkna dig utbildning från utländskt universitet behöver vi få in ett intyg, på originalspråk, med kursens benämning. På intyget ska kursens poängtal framgå och uppgifter om kursens omfattning i veckor och timmar.

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar programmets första kurs. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Sjuksköterskeprogrammet ges på flera institutioner på Karolinska Institutet. I våra kursplaner finns angivet vilken som är kursansvarig institution.

Din ansökan om tillgodoräknande för enstaka kurs skickar du till den institution och/eller avdelning där kursen du önskar tillgodoräkna dig ges:

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Din ansökan skickar du till:

mail: tillgodoraknande-kurs@nvs.ki.se

eller till:

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, D2 ,141 52 Huddinge. Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

Din ansökan skickar du till:

mail: mona.wahlstrom@ki.se

eller till:

Laboratoriemedicin, Utbildningsadministration, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8, plan 8, 141 52 Huddinge, Kuvertet märks "Tillgodoräknande" 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Din ansökan skickar du till:

mail: maria.appelgren@ki.se

eller till:

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm, Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Kursplan och information hittar du på kurswebben för respektive program. Jämför sen kursplanen för den kurs du läst mot vår kurs på Sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

Det är viktigt att du på ansökningsblanketten fyller i:

 • Vilken kurs, dvs kurskod och kursnamn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
 • Önskar du tillgodoräkna dig enbart vissa moment så anger du dessa tydligt.
 • Vilket lärosäte du läst på tidigare och vilken kurs som du åberopar som grund för din ansökan och antalet högskolepoäng (hp).

Bifoga:

 • Kursplan, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde för den termin/år när du läste kursen som ska bifogas.
 • Utbildningsplan.
 • Resultatintyg från Ladok där kursnamn, kurskod, eventuella moment och högskolepoäng finns med.

Har du inte dessa dokument ber vi dig att kontakta ditt tidigare lärosäte och be om att få det skickat till dig. Om dokumenten är på annat språk än engelska ber vi dig att översätta dokumenten.

Beslut och betyg

 • Vårt beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se därför till att du angett korrekt adress och mejladress. 
 • Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:
 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats, ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen.
 • Om du läser ett program kan ett tillgodoräknande innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-04-26