För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet

Under några av 5,5-åriga läkarprogrammets terminer finns det möjlighet för dig att själv påverka ditt utbildningsinnehåll genom studentvalda fördjupningskurser.

AF
Admin för Läka…
2021-02-10
Marie Dahlin