För studenter på kursen Fokus akutsjukvård - Akutmottagningen som arbetsplats 7,5hp kurskod 2LK154

Varmt välkommen till den studentvalda fördjupningskursen Fokus akutsjukvård - Akutmottagningen som arbetsplats!
Kursen syftar till att du som nybliven läkare ska kunna känna dig trygg med arbetet på en akutmottagning genom att få fördjupade kunskaper i handläggningen av vanliga akuta tillstånd, sjukdomar och skador, samt i hur en akutmottagning fungerar. Kursen är förlagd till Akutmottagningarna/akutenheterna vid Danderyds Sjukhus.

Kursplan

Ambulans på väg in till ambulanshallen
Ambulans. Foto: Danderyds sjukhus

Kursbeskrivning

Arbetet på akutmottagningen är en central del i den nyblivne läkarens arbetssituation. Det är därför bra att få en fördjupad kunskap, träna färdigheter och ett patient-centrerat förhållningssätt bland annat inför den kommande AT tjänstgöringen.

Det övergripande målet är att man ska få fördjupade core-nära kunskaper i handläggningen av vanliga akuta tillstånd, sjukdomar och skador, samt i hur en akutmottagning fungerar och på så sätt på ett säkert sätt kunna handlägga de flesta förekommande fall på en akutmottagning. Både gällande bedömning av stabila patienter samt från akut omhändertagande på akutrummet till stabilisering av patienten och planering för fortsatt vård därefter.

Undervisningen sker via:

  • föreläsningar
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • seminarier/gruppövningar
  • grupparbete 
  • simulering i akutrumsmiljö på simuleringsenheten på Clinicum på Danderyds Sjukhus

Schemaläggning förekommer dag- och kvällstid vardagar men för den som vill finns möjlighet att förlägga VFU till helger eller nätter också/istället efter överenskommelse.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande formativa bedömningar under obligatoriska moment som VFU, gruppövningar, seminarier och simulering samt vid muntlig presentation i grupper om 2 studenter av ett fall man identifierat under kursens gång. I slutet av kursen sker även ett praktiskt prov i akutrumsmiljö.

Varmt välkommen till kursen "Akuten som arbetsplats" och Danderyds Sjukhus!

Registrering

Registrering för att behålla sin kursplats är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i  Ladok.  Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering. 

Schema

Kontaktuppgifter

Profile image

Jessica Hackzell

Utbildningsadministratör
Profile image

Jan Jakobsson

Examinator
KH
Innehållsgranskare:
Jessica Hackzell
2024-03-04