För studenter på kursen Hjärta och Kärl: Kirurgisk och Medicinsk Behandling (7,5hp) kurskod 2LK179

Få en god och fördjupad kunskap om modern diagnostik och behandling med öppen kirurgi eller kateterburen intervention av de absolut största folksjukdomarna i Sverige – Hjärt-kärlsjukdomar.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Under kursen kommer du få möjlighet att närvara vid öppen hjärtoperation, samt en öppen kärloperation. Du kommer även att delta vid perkutant klaffbyte, PCI och endovaskulär kärlkirurgisk operation. 

På Kliniskt Träningscentrum kommer Du själv få prova på att göra PCI och endovaskulär behandling av aortaaneurysm (EVAR) i en avancerad simulator. Du kommer också att praktiskt få träna på ultraljud av hjärtat, duplex av benens artärer och sy kärlanastomoser. 

Kursen är till stor del en kombination av fördjupningskurs i "Hjärt- och kärlkirurgi" under termin 7 samt kursen i "Invasiv och medicinsk behandling av klaff- och kranskärlssjukdom" termin 11. Studenter som tidigare gått någon av dessa kurser kan inte söka denna fördjupningskurs."

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Målet är att du efter avslutad kurs har en mycket god kunskap om modern diagnostik och behandling av stabil kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och klaffsjukdom samt sjukdomar i aorta och perifer artärsjukdom. Du kommer träna dina praktiska färdigheter och lära dig undersökningsmetoder som leder fram till olika kardiologiska och kärlkirurgiska diagnoser och på nära håll se de moderna kirurgiska och kateterburna behandlingsmetoder som idag används.  Kursen är till stor del praktisk och du kommer att få träffa patienter med diagnoser som nämnts ovan. Tyngdpunkten i kursen ligger på klinisk bedömning, kliniskt beslutfattande och kritiskt tänkande. 

 

Undervisningsformer

Översiktliga föreläsningar inom respektive område kombinerat med lärarledda patientfallsseminarier i vissa fokusområden. 

På Kliniskt Träningscentrum kommer du att få öva dig på suturteknik (kärlanastomos), artär- och venpunktion i ljumsken samt duplexundersökning (ultraljud). Du kommer under handledning att själv utföra koronarangiografi/PCI, samt endovaskulär behandling av aortaaneurysm (EVAR) i en avancerad simulator. Du kommer också träna på ultraljudsundersökning av hjärtat. 

Du kommer under kursen närvara och assistera vid en öppen kärloperation samt en öppen hjärtoperation. Du kommer även att delta sterilklädd vid perkutant klaffbyte, koronarangiografi/PCI samt endovaskulär kärlkirurgisk operation.

Kursperiod: 

Period 2: Måndag 29 april - torsdag 30 maj 

Schema

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Magnus Jonsson

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

MJ
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-11-14