För studenter på kursen Global kirurgi (7,5hp) kurskod 2LK160

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Kursplan

För dig som funderar på att söka kursen i global kirurgi

Inför en kurs av detta slag är det viktigt att ha klart för sig vad man kan förvänta sig av kursen samt vilka krav som ställs på dig som student.

 

Kursen genomförs i ett låg- eller medelinkomstland. Det innebär att vi kommer möta många tunga patientfall. Det tillhör vardagen att vi reflekterar kring och berörs av orättvisor såsom dödsfall till följd av sjukdomar och åkommor som hade kunnat botas hemma i Sverige. Vistelsen utomlands kan vara mycket påfrestande på ett högst konkret och personligt plan. Vi gör vårt bästa för att hålla gruppen samlad och är måna om att gruppen ska utgöra ett stöd för alla deltagare. Därmed är det viktigt att alla uppför sig väl och tar hand om varandra.

 

Som deltagare i kursen är du en ambassadör för KI och Sverige. Du representerar oss i ett land med en annan kultur och värderingar. Det är viktigt att du är medveten om detta och att du uppför dig på ett sätt som är respektfullt mot både de lokala seder och bruken och mot de andra deltagarna i kursen.

Detta innebär att du bör klä dig på ett representabelt sätt och att du bör undvika att ställa provocerande frågor eller att uppträda på ett sätt som kan uppfattas som oförskämt.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte behöver hålla med om allt, men det är viktigt att du är lyhörd för andras åsikter och att du respekterar deras rätt att uttrycka sig.

De länder vi reser till är betydligt mer konservativa än Sverige. Det är därför viktigt att du informerar dig om de lokala seder och bruken innan vi reser. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta kursledningen.

 

Du som student förväntas vara påläst vad gäller kurslitteraturen samt landet som vi reser till. Du förväntas ha god kunskap om kirurgi, anestesi och obstetrik från tidigare terminer under utbildningen. Det är inte möjligt att leverera ett detaljschema över exakt vad som kommer ingå i de kliniska placeringarna utomlands. Tidsangivelser är ungefärliga. Ofta blir dagen inte som vi hade tänkt och det ställer höga krav på egen initiativförmåga. Vi i kursledningen gör vårt bästa för att hitta på alternativa aktiviteter men som snart färdig läkare förväntas du ta ett mycket stort eget ansvar för ditt lärande.
Inför utlandsresan kommer du som student behöva skriva på KIs uppförandekod för utlandsstudier. Se dokumenet längre ner på sidan.

 

Om du är en internationellt intresserad person med intresse för opererande specialiteter i en global kontext och är nyfiken på andra kulturer så är vi övertygade om att du kommer få mycket stor utväxling av att delta i denna kurs.

 

Kostnader

Flygbiljett                                                     

Beroende på destination. Räkna med minst 8000kr. Pris varierar också med säsong och hur långt i förväg man bokar. Med kort framförhållning kan det kosta uppemot 15.000kr.

Dagliga omkostnader (mat, logi utanför kurstiden, transporter - undantaget gemensamma transporter, sim-kort/data)

6 000 kr (total) men beror på standard var man vill bo, standard på restauranger etc.

Visum                                                                   

ca 50 USD

 

FUNDING POSSIBILITIES

CSN-lån (för den som är berättigad och ansöker)

6000 kr

TOTAL kostnad för student (grov uppskattning, CSN-lån ej inräknat) 

Minst ca 14500 kr

Resestipendiet från KI används för att betala hotell under kurstiden. Helgen mellan veckorna står studenterna själva för boende. Resestipendiet används även för gemensamma marktransporter för kursaktiviteter under kurstiden.

Uppförandekod för studenter vid KI vid utlandsstudier

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

En tredjedel av den globala sjukdomsbördan tillskrivs kirurgiska sjukdomar och tillstånd som i många fall kan botas och lindras av kirurgisk vård. Samtidigt saknar fem miljarder människor tillgång till kirurgisk vård av kvalitet, när de behöver den, till en kostnad som de har råd med. Detta drabbar framförallt människor i låg och medelinkomstländer där risken att dö av kirurgiska sjukdomar är mycket högre än i till exempel Sverige. Denna orättvisa har kommit upp på agendan inom global hälsa men kunskapsnivån om dessa frågor är fortsatt begränsad inom sjukvården i världens rikare länder.

Av dessa anledningar finns sedan 2016 en kurs om global kirurgi på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen ligger teoretiskt nära global medicin men har en tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi och obstetrik eftersom obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 11.

Kursbeskrivning

Kursen består av två delar och ges under kursperiod 1. Den första delen omfattar föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på KI både under kursperiodens gång och vid enstaka tillfällen kvällstid innan kursens start. Information om specifika datum för dessa tillfällen läggs upp i Canvas senare. 

Innehållet i kursen omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa och vid katastrofer. Stor vikt läggs vid forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i ett låg- och medelinkomstland som t.ex. Uganda, Bangladesh eller Indien. Destinationen kan komma att ändras beroende på världsläget. Specifika datum för utlandsvistelsen kommer att läggas upp på Canvas.

Examinationen består av två delar

1. Muntlig examination, oftast sista dagen på kursen på plats hemma i Sverige. 

2. Skriftlig examination i form av reflektion kring ett patientfall i relation till den teoretiska kunskap som inhämtats under kursen. Inlämning före kursperiodens slut.

Kursperiod

HT24: SVK kursperiod 1 (2024-11-04 – 2024-12-03). Vänligen observera att kvällsundervisning hålls vid 3-4 tillfällen på NKS innan kursperiodens start, och formellt kursstartsdatum är 2024-09-02. Viktigt att notera att kursens registreringsperiod således är veckan innan det formellt angivna kursstartsdatumet. 

Schema

Ett mer detaljerat schema med specifika datum för HT24 inkl för avresa kommer att läggas ut på kursens Canvassida.

Kursanalys och kursenkät

Kontaktuppgifter

Kursledare

Profile image

Joy Roy

Anknuten till Forskning
Profile image

Helen Sinabulya

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Jenny Löfgren

Anknuten till Forskning

Fredrik Lohmander

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

JR
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-06-17