För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor.

Tillträdesregler till kurserna inom programmet

Här hittar du tillträdesregler till kurserna inom programmet

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Här kan du läsa mer om att studera med funktionsvariation

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska institutets regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Du kan läsa mer om Medicinska Föreningens ombudsmän på Medicinska Föreningens hemsida.

Studievägledning

Studievägledaren

  • Ger dig vägledning i utbildningen och studierna
  • Ger information om innehållet i utbildningen samt information om behörighetskrav
  • Ger dig råd om studievanor och studieteknik
  • Handlägger frågor om studieuppehåll och återupptagande av studier, avbrott, studiesociala frågor med mera
  • Följer upp studieresultat och vid behov erbjuder studenter övergripande hjälp med studieplanering
  • Utfärdar intyg på begäran
  • Erbjuder kompetens i de regelverk som finns både i form av lag, förordningar och lokala regelverk och riktlinjer
  • Är föredragande i Studiesociala kommittén för arbetsterapeutprogrammet

I den studiesociala kommittén (SSK) på Arbetsterapeutprogrammet behandlas enskilda studentärenden (exempelvis ansökan om undantag från behörighetsvillkoren) samt övergripande studiesociala frågor. Inga studentrepresentanter deltar då beslut som fattas rör myndighetsutövning mot enskild person.

Studieuppehåll och anmälan om återupptag av studier

Information om studieuppehåll och anmälan om återupptag hittar man här

Studieadministrativa blanketter för ansökan studieuppehåll, återupptag av studier, anmälan om studieavbrott, ansökan om undantag från behörighetsvillkoren, med mera finns här

Studievägledaren har tystnadsplikt. 

Välkommen att ringa, maila eller boka tid för ett personligt besök. Studievägledare arbetar deltid och nås säkrast via mail.

Inna Osadtjaja

Studievägledare
08-52486387

Adress:

Karolinska Institutet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Utbildningskansliet Alfred Nobels Allé 23, plan 2, D-flygeln 141 83 Huddinge

Tillgodoräknanden

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Rättelse eller omprövning av betyg