För studenter på kursen Tandvårdens etik kurskod 2TL059

Syftet med kursen är att bidra till att du utvecklar ditt etiska förhållningssätt till odontologisk verksamhet. Syftet är också att ge dig ökade möjligheter att uppöva din förmåga att identifiera och reflektera kring etiska, kliniskt etiska och forskningsetiska problem som har relevans för tandvård. Information om registrering, kursanalys och kursvärdering hittar du här nedan. Här finns också kontaktuppgifter till de som arbetar med kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.
Mer information om webbregistrering.

Schema

Här kommer aktuellt schema att finnas under höstterminen.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kursanalys för vårterminen 2020.

Kursvärdering för vårterminen 2019.

Kontakt

Annelie Jonsson

Administratör