För studenter på kursen Tema Hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2 (7,5 hp) kurskod 1FY034

Hej och välkomna till kursen Tema Hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2!

Kursplan

Danderyds hospital Foto: Johan Adelgren

Information om kursen

I denna kurs ingår flera medicinska ämnen och medicinska specialiteter, det är Rehabiliteringsmedicin, Allmänmedicin, Psykiatri, Genusmedicin, Pediatrik, Osteoporos och Geriatrik.

Detta är separata ämnen och specialiteter men det finns gemensamma nämnare, så som att teamarbete är en förutsättning för att kunna möta patienten med ett biopsykosocialt förhållningssätt. Ni kommer få träffa patienter och specialister, ni kommer få delta i seminarium och få tips om bra litteratur inom dessa områden.

I samband med Genusmedicin föreläsningarna kommer det att hållas ett seminarium om Våld i nära relationer.

Kursstart

Kursstart HT23  är den 28/8 kl 8.15

Momentet är förlagt på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och  Karolinska  Universitetssjukhuset Huddinge  . Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.00 – 17.00

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema 

 

Länk till schemat VT22 Klicka här

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Catharina de Boussard

Kursledare
Profile image

Sara Örndahl

Utbildningsadministratör
+46852482608
+46703098917
CN
Innehållsgranskare:
Sara Örndahl
2023-06-09